Danner de en regjering for arbeidsfolk? SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Stortingets vandrehall valgnatta.
Foto
Naina Helén Jåma / NTB

Vanlige arbeidsfolks regjering

Publisert: 27. september 2021 kl 08.00
Oppdatert: 27. september 2021 kl 09.05

Julie Lødrup er førstesekretær i LO.

SYNSPUNKT. I forbindelse med valgkampen snakket LO om at det nå er vanlige arbeidsfolks tur. Vi ønsket en regjering som prioriterte vanlige folks interesser, i spørsmål om arbeidsliv, jobbskaping og velferd. Det blir en ny regjering. I skrivende stund er det ikke helt sikkert hvordan den vil se ut, men med avtalte sonderinger tyder alt på den vil utgå fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Høye forventninger

En ny regjering vil møte høye forventninger og en lang rekke utfordringer som må løses. Alt kan ikke fikses, hvert fall ikke over natten. Men forventningene om en ny retning må innfris. At det skal være vanlige arbeidsfolks tur skal være noe mer enn et slagord, det skal være en måte å drive politikk på. Et utgangspunkt når regjeringen skal se på både problemer og løsninger. For det er mye å ta fatt i.

Vi kan ikke akseptere at det er de som tjener minst som får spart en lavest andel av inntekten sin til pensjon. Disse menneskene må prioriteres

Retten til hel stilling må styrkes i arbeidsmiljøloven. Alt for mange arbeidstakere har en løs tilknytning til arbeidslivet, og må kombinere deltidsstillinger og jakte ekstravakter for å overleve. Det gjelder mange kvinner i omsorgsyrker, men også folk som jobber innen renhold, varehandel og annen tjenesteyting. Her må arbeidstakernes interesse av å ha en fast og stabil inntekt veie tyngre enn enkelte arbeidsgiveres ønske om maksimal fleksibilitet.

Arbeidstakere må sikres en trygg og rettferdig pensjon. LO har stilt krav om pensjon fra første krone, så alle får pensjonsopptjening for hele inntekten sin. I dag er det lavtlønte som lider under manglende obligatorisk pensjonsopptjening for de første 100.000 kronene man tjener. Folk trenger en trygg alderdom.

Saken fortsetter under annonsen

Vi kan ikke akseptere at det er de som tjener minst som får spart en lavest andel av inntekten sin til pensjon. Disse menneskene må prioriteres.

Investeringer i grønt skifte

Det grønne skiftet stiller Norge overfor store utfordringer – og store muligheter. Vi har allerede et arbeidsliv med høykompetente arbeidstakere, som kan gi Norge ledertrøyen i å utvikle nye, grønne næringer. Det grønne skiftet må investeres i, så vi skaper arbeidsplasser samtidig som vi bekjemper klimagassutslipp. En klimapolitikk som øker forskjellene og svekker sysselsettingen vil aldri kunne være bærekraftig. En av de viktigste oppgavene til en ny regjering blir at klimakutt gjennomføres hånd i hånd med velferd og rettferdig fordeling.

Det vil komme vanskelige dilemmaer, harde prioriteringer og det vil ikke alltid være lett å se hva som er det riktige

Dette er bare noen eksempler på oppgaver en ny regjering må ta tak i. Det er mange flere. Det vil komme vanskelige dilemmaer, harde prioriteringer og det vil ikke alltid være lett å se hva som er det riktige.

LO vil i løpet av de neste årene minne om det vi sa i valgkampen: Nå er det vanlige arbeidfolks tur. En bedre rettesnor enn det gjennom en regjeringsperiode kan vi ikke tenke oss.

Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.