Foto
Petmal

Fremtidens ledere forener bærekraft med lønnsomhet

Publisert: 18. januar 2022 kl 08.34
Oppdatert: 18. januar 2022 kl 13.44

Christine Lundberg Larsen er Chief Operating Officer i ECIT Group og tidligere direktør i Regnskap Norge

Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge

SYNSPUNKT: Det stilles stadig høyere krav til ledere. Eiere, myndigheter, kunder og ansatte har klare forventninger om at bærekraft må synliggjøres og integreres i hele virksomheten. I tillegg vil finansmarkedene stille stadig strengere krav til bærekraft fremover, særlig drevet av EUs grønne giv og regelverket for bærekraftig finans. De store endringene vi skal igjennom på veien til lavutslippssamfunnet er utfordrende, samtidig representerer det også store forretningsmessige muligheter som norsk næringsliv må være klar til å gripe.

Om du er ny som leder, har mange års erfaring eller noe midt imellom, har vi det til felles at vi er midt i et paradigmeskifte. Vi skal lede lønnsomme virksomheter og sikre avkastning til eierne, samtidig som vi tar vare på miljøet, naturen og ikke minst menneskene som jobber i virksomheten vår. Og gjett hva; det kan finnes mange skjulte gevinster i å ta en grundig gjennomgang av hele virksomheten for å drive mer bærekraftig!

Vi har fem råd til ledere som ønsker å bidra til et reelt grønt skifte:

  1. Lag en oversikt over alle interessenter og relevante bærekraftstiltak
  2. Sett deg inn i de viktigste EU- direktivene og nye norske lover og regelverk
  3. Engasjer dine ansatte
  4. Gjør opp status for hvordan virksomheten er i dag
  5. Lag mål, følg opp og rapporter underveis

Lag en oversikt over alle interessenter og relevante bærekraftstiltak

Det finnes mange gode tiltak virksomheter kan gjøre for å bli mer bærekraftige. Nøkkelen er å kanalisere ressursene til tiltak som er viktig for virksomheten og interessentene, og hvor man kan gjøre en reell endring. Det gjelder både tiltak som ligger i ytterkant av virksomheten, og hele veien via intern «rengjøring», utvikling av produksjon og verdikjeder, bærekraftige forretningsmodeller og en langsiktig strategi som sikrer både lønnsomhet, bærekraft og den sosiale dimensjonen. Vurder egne fortrinn, og tenk gjennom hvordan virksomheten kan være en del av løsningen.

Saken fortsetter under annonsen

Sett deg inn i de viktigste EU- direktivene og nye norske lover og regelverk

Det å møte regulatoriske krav til bærekraft vil være en av hovedoppgavene for fremtidens ledere. EUs regelverk for bærekraftig finans har som formål å gjøre det mer lønnsomt å drive grønt, og er nå på vei inn i norsk rett. Åpenhetsloven trer i kraft i Norge i juli 2022, og setter krav til bedriftens åpenhet og ansvarlighet i leverandørkjedene. Det er viktig for alle, både små og store virksomheter, å sette seg inn i regelverket og forstå konsekvensene for egen drift.

Engasjer dine ansatte

Ekte engasjement krever ekte involvering. Erfaringer så langt viser at bærekraftsarbeidet i virksomhetene i stor grad oppleves som motiverende og meningsfullt, selv om det til tider kan være krevende problemstillinger som må løses. Ta med de ansatte i prosessen, la de bruke sin erfaring og kompetanse, så sikrer du som leder at dere jobber sammen mot felles mål.

Gjør opp status for hvordan virksomheten er i dag

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen gir et godt rammeverk for rapportering: Si hva du skal gjøre, vis hva du gjør og dokumenter, vis effekten av det du har gjort, lær, gjør forbedringer og tilpass. For små og mellomstore virksomheter anbefaler vi å bruke den nordiske standarden for bærekraftsrapportering, og dette er noe mange regnskapsførere kan hjelpe kundene sine med.

Lag mål, følg opp og rapporter underveis

Saken fortsetter under annonsen

Og som alt utviklingsarbeid; det blir ingen progresjon uten måling og evaluering. Husk å feire delmålene underveis og skap entusiasme for dette viktige arbeidet.

Fremtidens ledere forener bærekraft med lønnsomhet! Lykke til!