Det berømte maleriet «Birkebeinerne» av Knut Bergslien som henger på Skimuseet i Oslo viser hvordan birkebeinerne reddet Håkon som barn fra å bli drept av baglerne ved å frakte ham over fjellet på ski.

Foto
Foto: Wikimedia Commons/Skimuseet

Hvilken gevinst har klar målsetting og indre drivkraft i ledelse?

Publisert: 22. april 2022 kl 09.33
Oppdatert: 22. april 2022 kl 09.33

Mariann Crantz er organisasjonspsykolog

SYNSPUNKT: I Ibsens «Kongsemnerne» møter vi Skule Bårdsson og Håkon Håkonsson som på 1200-tallet kjemper om kongemakten i Norge. Skule er leder av baglerne og Håkon representerer birkebeinerne.

Skule er en typisk eldre erfaren leder, som leder mest for å ha posisjon og makt, heller enn å lede for en klar kongstanke til felleskapets beste. Han utfordres av en ung Håkon med en knalltydelig kongstanke om å samle Norge til å bli ETT folk. Skule ser effekten av Håkons indre drivkraft, begynner å vakle i eget ståsted, og spør seg selv om det er godt nok å kopiere en annen manns kongstanke:

«Kan en mann stjele en annen manns kongstanke, slik han tar kongskappen på?».

Er det nok å merke seg stillingsbeskrivelsen og utføre den etter beste evne? Eller bør en leder reflektere over hva hun eller han vil utrette med rollen? Hva jeg kan brenne for å oppnå?

Hva er fordelene med å være indre motivert i lederrollen? Hvorfor bør ledere bruke tid på å tenke gjennom hva de vil utrette med rollen?

En indre motivert person viser mer engasjement, interesse og selvsikkerhet ovenfor oppgaven, enn de som er ytre motivert, ifølge forskerne Ryan og Deci. Videre viser forskningen at en indre motivert person presterer bedre, er mer utholdende i arbeidet, og er mer kreativ når det gjelder å løse oppgaven. I tillegg rapporteres høyere selvtillit, tilfredshet og velvære hos de indre motiverte personene. Det kan se ut til at en tydelig målsetting eller kongstanke setter i gang et helt maskineri av mekanismer i oss mennesker, som utløser ressurser i oss, i tillegg til at vi opplever glede og velvære på veien.

Saken fortsetter under annonsen

Målforskningen til Locke og Latham viser noe av det samme. Tydelig, klart mål vil mobilisere krefter og ressurser til å oppnå det du ønsker i mye større grad enn et vagt, uklart mål. Det sender en klar beskjed, «en rød tråd» til underbevisstheten, som gjør at vi vil legge merke til ting relevant for kongstanken, som vi ellers ikke ville lagt merke til.

Har du tenkt over at man i epoker legger ekstra merke til enkelte ting, som for eksempel hvis man venter barn, så ser man gravide overalt på kjøpesenteret? Eller hvis du nettopp har begynt med sykkelsport, så ser du syklister på veiene overalt, og ikke nok med det men du legger merke til hva slags utstyr de har osv. Med en tydelig målsetting eller kongstanke sender vi en rød tråd til underbevisstheten som gjør oss «primet», slik at vi blir mer parat til å gripe ordet eller å handle på kort tid, når det er relevant for oppnåelse av kongstanken. Dette ser ut til å skje fordi vårt vesen og oppmerksomhet er rettet mot hva vi vil få til.

Forskning på transformasjonell ledelse støtter opp under de samme funnene om at du øker sannsynligheten for å prestere bedre, dersom du har en sterk målsetting eller kongstanke. Det er jo egentlig ikke så rart, da det betyr noe for deg å få utrettet det du ønsker å oppnå!

Klar målsetting og indre drivkraft gjør også ledere bedre på å inspirere andre til å få lyst til å være med, da engasjement og entusiasme smitter. Medarbeidere vil motta budskapet ikke bare intellektuelt, men også non-verbalt og emosjonelt. Det vi formidler verbalt er bare ca 10% av kommunikasjonen. Resten formidles non-verbalt, gjennom kroppsspråk, tonefall, fakter, følelser osv. Det er ikke bare hodene våre «som snakker sammen», det gjør «magene/følelsene» våre også. Noe av mekanismen i dette er at vi alle er utstyrt med «speil-nevroner» i hjernen. Det er neuroner som fyrer på samme måte som det emosjonelle uttrykket vi ser hos andre, og danner grunnlaget for innlevelse og empati.

Når en leder engasjert formidler hvor spennende de nye målsettingene er, vil sannsynligheten for å inspirere medarbeidere øke dersom lederen eier kongstanken og formidler den med hele seg selv, ikke bare tørre ord. Hvis ditt budskap er integrert på flere plan vil hele ditt vesen være med deg i å inspirere andre, og du vil lettere kunne nå gjennom til andre, og engasjere med ditt budskap.

I tillegg er det en dimensjon til ved å ha en kongstanke. Den gir en opplevelse av mening. I transformasjonell ledelsesteori går man så langt som å si at en sterk kongstanke (purpose) gir en opplevelse av mening i tilværelsen. Det er kanskje ikke så vanskelig å se for seg dette hvis man tenker på personer som Ghandi, Nansen, Mor Theresa, Napoleon, Jeanne d’Arc osv., som virkelig gikk inn for sin kongstanke og ga den hele livet.

De færreste av oss velger å gjøre det, men en kongstanke som passer i våre liv, noe det er riktig for oss å brenne for å utrette, vil allikevel gi en økt opplevelse av at livet er meningsfullt. At det er verdifullt, og av betydning for oss selv og andre, at vi bruker store deler av døgnet på jobben vår. Arbeidet blir meningsfullt i det vi er helt klare på hva vi vil utrette og hvorfor vi vil det.

Saken fortsetter under annonsen

Skule strever med å finne sin indre motivasjon. Han fristes til å kopiere Håkons kongstanke og undrer: «Kan en mann stjele en annen manns kongstanke, slik han tar kongskappen på?». Og får til svar: «En mann kan falle for en annens livsverk, men skal han leve, så må han leve for sitt eget..!».

Spørsmålene det kan være verd å tenke gjennom er: Hva vil jeg utrette med rollen min? Hvorfor skal andre la seg lede av meg? Hva skal jeg få til sammen med andre? Hva ville jeg vært stolt av å oppnå?