ALLE OVER 62: Alle ansatte over 62 år i Nordea i Norge har fått tilbud om å søke om sluttpakke. Blant yngre medarbeidere har sluttpakketilbud gått til utvalgte grupper.

Foto

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Nordea får kritikk for sluttpakker til seniorer

Publisert: 27. februar 2018 kl 10.00
Oppdatert: 2. november 2021 kl 13.16

Rett over nyttår fikk alle ansatte over 62 år i Nordea i Norge tilbud om å søke om sluttpakke. Tilbudet er ledd i en omfattende nedbemanning i det nordiske bankkonsernet, forteller HR-direktør Kjell Roppestad i Nordea Norge til Velferd.no.

– Nordea informerte i oktober om at antall stillinger i konsernet skal reduseres med 6 000 i løpet av fire år. Det er en stor andel av Nordeas i alt 30 000 ansatte i Norden, konstaterer han.

– Vi ønsker å finne frivillige løsninger så langt det er mulig, og sluttpakker er et av midlene til å løse dette ad frivillig vei.

Selektivt tilbud til yngre medarbeidere

Mens tilbudet om å søke om sluttpakke har gått til alle ansatte over 62 år, har man gått mer selektivt til verks overfor yngre medarbeidere, forteller Roppestad.

– Når det gjelder medarbeidere under 62 år, er tilbudet målrettet til ansatte i enkelte enheter. Det er gjort for å unngå en mismatch mellom ønsket om sluttpakker og selskapets behov for medarbeidere.

– Diskriminerende og gammeldags

Saken fortsetter under annonsen

Foto

BELASTER SAMFUNNET: Å tilby sluttpakke til folk over 62 år er en måte å belaste samfunnet på. Samfunnet får pensjonsutgifter som man ville unngått hvis folk hadde fortsatt i jobb, påpeker Astrid Nøklebye Heiberg.
Foto: Werner Juvik

Høyre-politiker Astrid Nøkleby Heiberg er sterkt kritisk til at Nordea går ut med et målrettet sluttpakketilbud til alle ansatte over 62 år.

– Det er diskriminerende å gå etter alder når man skal nedbemanne. Det er uttrykk for en gammeldags tankegang og er i strid med målet i IA-avtalen om at folk skal stå lenger i jobb. Det går også på tvers av budskapet i Finansdepartementets perspektivmelding, sier hun til Velferd.no.

Høyre-politikeren har vært – og er – en profilert forkjemper for eldres deltakelse i arbeidslivet. Med sine 81 år er hun nå den eldste møtende representanten på Stortinget. Hun rykket opp fra varaplass da Nikolai Astrup ble utviklingsminister i januar.

I perioden 2013-2016 var Nøklebye Heiberg statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Da hadde hun blant annet ansvar for å utarbeide regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – «Flere år - flere muligheter».

Høyre-nestoren mener Nordea burde gå etter kompetanse og ikke alder i nedbemanningsprosessen.

Saken fortsetter under annonsen

– Hvis Nordea mener at de har ansatte over 62 år som ikke har kompetansen selskapet trenger, så har de sovet i timen. Da har de ikke sørget for å utvikle medarbeidernes kompetanse, sier hun.

Ser dilemmaet

ALLE OVER 62: Alle ansatte over 62 år i Nordea i Norge har fått tilbud om å søke om sluttpakke. Blant yngre medarbeidere har sluttpakketilbud gått til utvalgte grupper.

Foto

Caroline Roka

Kjell Roppestad forstår at det kan oppleves som problematisk at alle over 62 år får tilbud om å søke om sluttpakke, når det er en politisk målsetting at folk skal stå lenger i jobb.

– Jeg ser dilemmaet. Vi har hatt en diskusjon om dette, men kom til at implikasjonene for de ansatte ville bli større med andre løsninger. Da måtte vi skrudd sammen pakkene til andre ansatte på en annen måte.

– Fra de er 62 år har ansatte mulighet til å ta ut ulike pensjonsordninger gjennom folketrygd tjenestepensjon og AFP, påpeker HR-direktøren.

Han sier at det alt i alt vil være flere under enn over 62 år som vil måtte slutte i nedbemanningsprosessen. Og det vil være et betydelig antall eldre medarbeidere igjen etter nedbemanningen.

Saken fortsetter under annonsen

– Men kan ikke ansatte over 62 år oppleve tilbudet om sluttpakke som et press for å slutte?

– Når man tilbyr sluttpakker ligger det en forventning om at tallet på ansatte må ned. Det er klart det kan oppleves som et press, men det er den enkelte som velger om han eller hun vil si ja til tilbudet, understreker Roppestad.

«Å få tilbud om sluttpakke er et signal om at man ikke er ønsket i jobben.»

Velter utgifter over på fellesskapet

Astrid Nøklebye Heiberg stiller spørsmål ved hvor frivillig tilbudet om sluttpakke vil oppfattes av Nordea-ansatte over 62 år.

– Å få tilbud om sluttpakke er et signal om at man ikke er ønsket i jobben. Og det er et spørsmål om folk vil bli når de føler seg uønsket. Det kan i realiteten oppleves som en oppsigelse.

At ansatte over 62 år har mulighet til å ta ut pensjon, er det dårlig argument for å rette seg spesielt mot denne aldersgruppen i nedbemanningsprosessen, mener Nøklebye Heiberg.

Saken fortsetter under annonsen

– Å tilby sluttpakke til folk over 62 år er også en måte å belaste samfunnet på. Samfunnet får pensjonsutgifter som man ville unngått hvis folk hadde fortsatt i jobb, påpeker hun.

– Det Nordea gjør, er utrykk for et foreldet syn på eldre arbeidstakere. Det er sørgelig. Jeg synes det er særlig trist fordi det er min egen bank, avslutter Astrid Nøkleby Heiberg.