Kommunene har ansvar for å hjelpe dem som strever med å skaffe seg bolig på egen hånd. Nå vil regjeringen gjøre ansvaret enda tydeligere og gi fylkesmannen ansvar for å følge med på om kommunene gjør det de skal. 

Gorm Kallestad / NTB
 
 

 

Regjeringen foreslår ny lov som skal sikre at alle har et hjem

Publisert: 2. desember 2020 kl 10.37
Oppdatert: 3. desember 2020 kl 10.03

Regjeringen sender onsdag en ny lov på høring som skal klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. Den vil også gi fylkesmannen ansvar for å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Blant kravene til kommunen er at den skal ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte, påpeker Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Det er om lag 179.000 mennesker som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er mennesker som enten står uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. Rundt 4.000 mennesker er bostedsløse.

I tillegg til lovforslaget har regjeringen laget en ny boligsosial strategi der det blant annet lanseres en nullvisjon for bostedsløse. Strategien retter seg spesielt mot å hjelpe barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

– Målet er at alle, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og personlige egenskaper skal få muligheten til å eie og forme et hjem som passer dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no