– Vi har nettopp har vært opptatt av å hindre fare for liv og helse. Dette er et angrep på den frie streikeretten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Foto

Vidar Ruud / NTB.

Omsorgs-streik stanset av tvungen lønnsnemnd

Publisert: 27. januar 2021 kl 08.15
Oppdatert: 27. januar 2021 kl 08.15

Konfliktene mellom NHO og Fagforbundet/FO og Parat/Delta har pågått siden 9. januar. Vel 100 arbeidstakere i en rekke behandlingsinstitusjoner innenfor rusomsorg, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg og noen barnehager har vært tatt ut i streik.

– Helsetilsynet har vurdert situasjonen slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved en konkret institusjon i forbindelse med opptrapping av streiken onsdag morgen, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

Institusjonen det er snakk om, er et heldøgns botilbud som følger opp særlig sårbare og utsatte personer med sammensatte behov.

Fagforbundet opprørt

– Vi har nettopp har vært opptatt av å hindre fare for liv og helse. Dette er et angrep på den frie streikeretten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hun mener at Helsetilsynet har varslet fare for liv og helse på grunn av at YS ikke har hatt et streikeuttak som var aktsomt nok. Nord er dessuten provosert over NHOs opptreden i denne konflikten:

– NHO kunne med letthet løst disse problemene dersom de hadde søkt om dispensasjoner. Det har det valgt å ikke gjøre. Dermed setter de hele streikeinstituttet i fare. Vi reagerer også kraftig på at NHO har nektet å møte til forhandlinger om et konkret forslag fra oss til løsning på konflikten. Det er tydelig at NHOs strategi har vært å provosere fram en tvungen lønnsnemnd, mener Nord.

Saken fortsetter under annonsen

– Hadde ikke noe valg

Ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Røe Isaksen er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Men når Helsetilsynet vurderer at konflikten vil medføre fare for liv og helse, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.

Forslag var på bordet

Det nye uttaket tirsdag var på 24 ansatte, og dermed ville i alt 144 medlemmer fra Fagforbundet og FO vært i streik fra 1. februar fordelt på 18 virksomheter over hele landet.

Bakgrunnen for konflikten er ifølge en pressemelding fra Fagforbundet at deres medlemmer har sakket kraftig etter lønnsmessig over mange år.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi har lagt på bordet et helhetlig forslag som kunne ha løst begge de to pågående streikene i NHO-området, altså private omsorgsvirksomheter og private helsevirksomheter, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundet i pressemeldingen som ble sendt i forbindelse med opptrappingen.

Senere tirsdag kveld ble det altså slutt på streiken.

NHO: Krevende konflikt

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, er glad for at en krevende konflikt nå er avsluttet.

– Vi registrer at regjeringen har funnet grunn til å bruke tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgsbedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene har bekreftet at de streikene vil ta opp arbeidet i morgen tidlig, sier hun til NTB.