I 2020 startet landets politidistrikter etterforskning i 53 saker som omhandlet alvorlig vold mot barn. Kripos mener det er spesielt urovekkende at mer enn to tredeler av sakene omhandler barn under to år.

Foto
Gorm Kallestad / NTB
 
 

Ropstad bekymret over økning i barnevoldssaker

Publisert: 17. februar 2021 kl 08.15
Oppdatert: 17. februar 2021 kl 08.15

Riksadvokaten har pålagt politidistriktene å rapportere inn til Kripos saker der barn er lagt inn akutt på sykehus med alvorlige skader, og der man mistenker at skadene skyldes at barnet er utsatt for vold, melder NRK.

Tallene viser at 38 av de 53 sakene gjelder barn under to år. Sju av disse 38 sakene gjelder barn mellom to og seks måneder, og tolv av sakene dreier seg om barn som er under to måneder gamle.

– Det er jo grusomme tall. Hvert barn som blir utsatt for vold og overgrep, er ett barn for mye. Vi visste jo at det ville komme, og vi varslet dette tidlig da pandemien kom, sier Tone Emilie Spinnangr, spesialsykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hun peker på at tall fra land som Canada, USA og Storbritannia viser samme tendens.

Kripos: Urovekkende

Kåre Svang, Kripos' mest erfarne etterforskningsleder i saker som dreier seg om vold mot små barn, synes det er spesielt urovekkende at mer enn to tredeler av sakene omhandler barn under to år.

– Det er et høyt tall. Veldig høyt. I flere av disse tilfellene kan barnet ha fått varige mén. Vi har også noen saker med dødelig utfall, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

Han mener alle må bli flinkere til å følge med og melde fra når man ser at barn utsettes for mishandling eller vold.

Ropstad: Alvorlig

– Økningen i voldssaker mot barn er alvorlig, og gjør meg bekymret, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en kommentar til NTB.

– Noe av det viktigste for å sikre hjelp til de aller mest sårbare barn og unge er at hjelpetjenestene er åpne. Derfor har det vært viktig for regjeringen at tjenester som helsestasjoner, skolehelsetjeneste, familievern og barnevern holder åpent. I tillegg vet vi at det å ha åpne skoler og barnehager er viktig for å kunne se barn som ikke har det bra og sikre at de får hjelp. Derfor ønsker vi så langt det lar seg gjøre å skjerme barn og unge fra nedstenging, fortsetter han.

Minst mulig av konsekvensene

Ropstad understreker at barn og unge skal bære minst mulig av konsekvensene av koronapandemien, men vedgår samtidig at mange har blitt hardt rammet av smitteverntiltakene.

– Vi prioriterer barn og unge når det er forsvarlig å lempe på smitteverntiltakene og følger nøye med på tjenestetilbudet, sier statsråden.

Saken fortsetter under annonsen

I tillegg til å be folk om å ta kontakt med politiet ved mistanke om vold og overgrep, oppfordrer han barn og unge som trenger hjelp, til å kontakte Alarmtelefonen, som er utvidet med en chattetjeneste.