Få en bedre hverdag med riktig fagforening

av: MadEye Digital ApS
Publisert: 15. november 2021 kl 12.59
Oppdatert: 22. april 2022 kl 08.51

Det er lett å tenke at man bare trenger en fagforening hvis man for eksempel er lærer, sykepleier eller er en del av en av de andre yrkesgruppene som man typisk hører om i forbindelse med saker der fagforeningen kommer på banen – typisk i forhold til for eksempel lønnsforhandlinger. Men det finnes fagforeninger i nesten alle bransjer.

Det å gå fra å studere på universitetet til å bli ordentlig voksen og gå inn i enten en full stilling eller starte opp selvstendig, kan være en ganske krevende prosess, og er ikke minst en prosess som krever mye mer av oss enn vi tror. For det er så mange ting vi plutselig skal vite, og det er overraskende for mange å oppleve at det plutselig ikke er noen som forteller deg hva du skal gjøre, eller hva du trenger å vite.

Det å bli medlem av en fagforening er en av de tingene som mange unge, nyutdannede kanskje ikke har så mye fokus på når det begynner den første jobben sin. Men faktisk er det å være med i en fagforening en av de beste investeringene man kan gjøre i arbeidshverdagen sin både på kort og lang sikt med tanke på karrieren sin.

Skandinaviske likheter og sikkerhetssystemer

For oss som bor i Skandinavia, er vi ganske heldige, for selv om vi ikke er med i en fagforening, er det likevel et sterkt sikkerhetssystem som er bygget opp rundt arbeidsmarkedet som støtter oss i alle de viktigste tingene i forhold til arbeidsplassene våre. Dette er for eksempel i forbindelse med ferie, sykdom, barsel, lønn og alle mulige andre viktige ting. Men det mange ikke vet, er at det nettopp er Svenske fagforeninger, Danske fagforeninger og Norske fagforeninger som har vært med å danne rammen rundt dette og vært viktige spillere i forhold til å finne gode løsninger.

For det er jo sånn at man faktisk får nytte av den jobben fagforeningene gjør, uansett om man selv velger å være med i en fagforening eller ikke – og det har rent historisk sett vært en del konflikter rundt dette, i forhold til at de som ikke er med i fagforeningene ikke er med på å betale den prisen det koster, men likevel nyter godt av alle de tingene som fagforeningene utfører. Men det er selvsagt unntak. For det er noen ting fagforeningene ikke kan hjelpe deg med, med mindre du er medlem av en fagforening og ikke minst betaler kontingent.

Dette er ting som kanskje i hverdagen ikke virker så viktige, men som plutselig blir veldig viktige når det plutselig er sånn at man befinner seg i en situasjon der man trenger hjelp til noe. Dette kan være i forbindelse med for eksempel at man trenger hjelp til å se igjennom en kontrakt med en ny arbeidsgiver, eller man har problemer på arbeidsplassen, enten økonomisk eller på andre plan der det krever hjelp utenfra – og her står man utrolig sterkt hvis man har en fagforening.

Fagforeningen i hverdagen

Det er helt klart sånn at det er noen bransjer som lider under mangel på en etablert fagforening, og når man sammenligner de forskjellige bransjene opp mot hverandre, er det helt tydelig å se hvor viktig det arbeidet fagforeningene gjør faktisk er. Hvis man ser på for eksempel de arbeidsvilkårene som lærere og sykepleiere har er disse markant bedre enn de for eksempel være i mediebransjen eller for de som jobber på restauranter eller i andre service-yrker.

Og dette er ikke for å si at vilkårene og lønnen er perfekt for lærere eller sykepleiere, men strukturen er markant bedre enn i mange andre bransjer – og dette er på grunn av det arbeidet som blant annet fagforeningene gjør. Det å jobbe i de bransjene der det enten ikke er en fagforening, eller det er en fagforening som av en eller annen grunn ikke har den samme innflytelsen som de kan ha i andre bransjer, kan det være vanskelig å ikke bare forhandle de store viktige tingene som gjør arbeidshverdagen god, men også de helt små tingene små tingene som kan gjøre hverdagen helt ulidelig.

Ting som er gode eksempler på dette, er i det hele tatt ting som representerer mangel på grenser. Dette kan bety at det ikke er noen faste rammer rundt arbeidstider, lengde på arbeidsdagen eller verdig kompensasjon for ting som for eksempel overarbeid, helgearbeid eller andre ting – og ikke minst dårlig lønn og mye bruk av praktikanter som ikke får betaling, i stedet for å betale for arbeidskraft. I bransjer der det er sterke fagforeninger skjer dette ikke i samme grad.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no