LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker en ny og forbedret AFP-ordning. 

Foto
Terje Pedersen / NTB
 
 

 

Støre sier Ap vil redde AFP-ordningen

Publisert: 5. mai 2021 kl 08.16
Oppdatert: 5. mai 2021 kl 08.16

– I dag har vi en regjering som sier de ikke vil bidra med en pøkk mer. Regjeringspartiet Venstre ville fjerne statens bidrag helt. Det bidrar til stor usikkerhet. Det vil vi ikke være med på, sier Støre til VG.

LO vil forsøke å forhandle fram en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Statens bidrag er i dag på en tredel av utbetalingene til den enkelte AFP'er. Venstre vil stanse de statlige overføringene, blant annet fordi AFP går til ansatte som er fagorganisert.

LO-leder Peggy Følsvik sier de ønsker en ordning hvor man får AFP-utbetaling avhengig av hvor lenge man har jobbet i en bedrift med AFP-ordning.

Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) peker på at skattebetalerne per i dag bidrar med nær 2,5 milliarder kroner i året til AFP, og at summen vil øke framover.

– Regjeringen har sagt at vi vil fortsette med dette slik at vi kan få en forbedret AFP-ordning. Samtidig må ordningen være økonomisk bærekraftig over tid, sier han.

En reformert AFP-ordning er beregnet å koste om lag 20 milliarder kroner mellom 2023 til 2080. Den vil gjelde for årskull født i 1961 og senere, mens de som er født før, blir værende i dagens ordning.

Dagens ordning omfatter cirka 22 prosent av alderspensjonistene i privat sektor, mens 66 prosent vil i fremtiden kunne være omfattet av den nye ordningen.

Saken fortsetter under annonsen