Nær 60 prosent av politiansatte svarer i en undersøkelse at de opplever fryktkultur i politiet.

Nær 60 prosent av politiansatte svarer i en undersøkelse at de opplever fryktkultur i politiet.

Foto

Heiko Junge / NTB

Seks av ti politiansatte mener politiet er preget av fryktkultur

Publisert: 19. september 2023 kl 10.24
Oppdatert: 19. september 2023 kl 10.32

­

58,6 prosent svarer dette. I tillegg svarer 53,3 prosent at de ikke opplever at det er rom for å ytre seg fritt i offentligheten om jobbrelaterte temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt, ifølge Politiforum.

Undersøkelsen viser også at 11,3 prosent har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å gi en faglig, ekstern uttalelse om et jobbrelatert tema de har ekspertise på.

Spørreundersøkelsen var anonym og ble sendt ut på epost til 14.677 medlemmer av Politiets Fellesforbund i juni 2023. Rundt 3000 personer besvarte undersøkelsen.

– Meget bekymringsfullt, sier Rune Glomseth, tidligere førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen (PHS). Han mener det bør tas grep for å endre kultur og ytringsklima.

Seniorforsker Anne M. Ødegård i forskningsstiftelsen Fafo er ikke overrasket over funnene.

– Det har vært noen alvorlige saker som har vist hvor avgjørende det er at noen tør å reise spørsmål og si ifra, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

Ødegård viser til Monika-saken i Bergen, der en politimann varslet om alvorlige svakheter ved etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død.