Hele 31 prosent av de spurte virksomhetene opplyser at gode kommunikasjonsegenskaper er viktigst.

Golubovy | Dreamstime.com

Har du egenskapene som sjefen vil ha?

Publisert: 26. august 2019 kl 10.49
Oppdatert: 26. august 2019 kl 10.50

Det viser ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse Virksomhetsbarometeret, som har undersøkt norske virksomheters rekruttering og kompetansebehov.

Kommunikasjonsegenskaper blir rangert foran alle andre egenskaper i undersøkelsen.

Hele 31 prosent av de spurte virksomhetene opplyser at gode kommunikasjonsegenskaper er viktigst, mens 29 prosent opplyser at fagkompetanse er viktigst. Deretter følger evne til samarbeid med 17 prosent.

I en tid der norsk arbeidsliv er preget av digitalisering, automatisering og stadig større krav til kompetanse, vokser det likevel fram en etterspørsel etter sosiale og emosjonelle egenskaper.

– Det å kunne kommunisere og samarbeide med andre mennesker blir trukket fram som verdifulle egenskaper. Dette vil både kunne åpne opp karrieremuligheter for personer med sosiale egenskaper i arbeidslivet, og påvirke måten man rekrutterer på i tiden framover, sier fungerende direktør i Kompetanse Norge, Anders F. Anderssen i en pressemelding.

Viktigst i alle sektorer

Saken fortsetter under annonsen

Helsevesen, undervisning, barnehage, service- og banknæringen er bare noen av de yrkene der kommunikasjon er viktig.

Undersøkelsen viser at virksomhetene i offentlig sektor er de som i størst grad etterspør dette, der opplyser 35 prosent at dette er viktig, mot 31 prosent i privat sektor.

Hele 51 prosent av virksomheter innen kultur, underholdning og fritid etterspør gode kommunikasjonsegenskaper, etterfulgt av varehandel og reparasjon av motorvogner, med 48 prosent, helse og sosialtjenester, med 44 prosent, og overnattings- og serveringsvirksomhet, med 42 prosent.

Bransjer som opplyser at de har et lite behov for gode kommunikasjonsevner, er bergverksdrift med 0 prosent, industri med 9 prosent og bygg- og anleggsvirksomhet, og jordbruk, skogbruk og fiske, med 10 prosent.

Emosjonelle ferdigheter kan læres

Det er nettopp behovet for kompetanse som gjør at vi trenger bedre evner til å kommunisere og samarbeide med andre.

Saken fortsetter under annonsen

På en arbeidsplass må man stadig oftere samarbeide med kolleger med annen faglig bakgrunn for å finne gode løsninger på utfordringer, fordi ingen kan kunne alt.

Kompetansebehovsutvalget viser også til at dette er viktige egenskaper for å kunne utvikle og fornye kompetansen sin i tider med raske teknologiske og samfunnsmessige endringer.

– Det er viktig å få fram at også sosiale og emosjonelle ferdigheter kan læres. Når etterspørselen etter denne type kompetanse øker, må det legges vekt på dette også i utdannings- og opplæringssammenheng. I dag er det mest fokus på faglige og tekniske ferdigheter i løpet av utdanningen, sier Anderssen.

Faglig nysgjerrighet

Virksomhetene i undersøkelsen blir også spurt om hvilken egenskap som vil være viktigst i arbeidslivet om tre år.

Kommunikasjon med andre blir nok en gang trukket fram som den viktigste egenskapen, og evne til samarbeid kommer på en andre plass, med 22 prosent.

Saken fortsetter under annonsen

Kommunikasjon er den viktigste egenskapen både for virksomheter med høy utdanning (36 prosent), offentlige virksomheter (32 prosent) og blant de største virksomhetene.

Bare de virksomhetene som i stor grad har et udekket kompetansebehov, er mest opptatt av faglig nysgjerrighet. Det vektlegges av 34 prosent av disse virksomhetene.

Dette viser at kommunikasjon med andre mennesker med stor sannsynlighet kommer til å bli en av de viktigste egenskapene i arbeidslivet i framtiden. Derfor blir det avgjørende å satse på å gi ansatte nødvendig kompetanse på dette området.

– Språkferdigheter og sosiale ferdigheter blir viktig. Sosiale ferdigheter bidrar til å bygge tillit til andre, og til at man får et positivt forhold til kolleger. Disse egenskapene gjør en bedre rustet til å jobbe sammen med andre og løse oppgaver sammen. Dette gjelder særlig i tjenesteytende næringer, både offentlig og privat, hvor relasjoner til kunder og leverandører er viktig. Derfor blir disse ferdighetene mer verdt enn tidligere, sier Anderssen.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no