PRISOVERREKKELSE: Ved prisoverrekkelsen ble prisvinner Margret Hagerup møtt av (f.v.) organisasjonssjef Jann Aabak i Stiftelsen Helt Med, styreleder Karl Haakon Sævold i Stiftelsen SOR (som er initiativtaker til Helt Med) og daglig leder Jarle Eknes i Helt Med.

Inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup

Publisert: 13. desember 2019 kl 09.08
Oppdatert: 13. desember 2019 kl 09.08

Stiftelsen Helt Med arbeider for å få flere personer med utviklingshemming i jobb, gjennom et tett samarbeid med ulike bedrifter. Så langt har 70 personer med utviklingshemming har fått fast jobb i ordinært arbeidsliv gjennom Helt Med-modellen, og målet er 1000 stillinger innen 2027.

I fjor opprettet Helt Med en inkluderingspris, og torsdag troppet stiftelsen opp på Stortinget for å dele ut årets inkluderingspris til stortingsrepresentant Margret Hagerup fra Høyre.

– Stort engasjement

Foto

ENGASJEMENT: Margret Hagerup berømmes for sitt store engasjement for at også personer med utviklingshemming skal få muligheter til å jobbe.

Hagerup er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité. Hun er i sin første periode på Stortinget, men hun har imponert med sitt engasjement for personer med utviklingshemming, sier daglig leder Jarle Eknes i Helt Med.

– Fra første stund vi ble kjent med henne, har hun vist et stort engasjement for at også personer med utviklingshemming skal få muligheter til å jobbe på sykehjem, barnehager, kafeer, lager, butikker, kontor, flyplasser og så videre. Kort sagt; at de skal kunne få oppfylt sine drømmer og ønsker, til glede og nytte for seg selv og for oss andre, og så langt det lar seg gjøre få de samme mulighetene som andre, fastslår han.

– Mange politikere har sympati med denne gruppen. Men det er et langt skritt derfra og til å engasjere seg for å få ting til å skje. Hagerup har blant annet bidratt til at arbeids- og sosialkomiteen har fått møte personer med utviklingshemming som har kommet i jobb. Hun har også bidratt til å sørge for at det bevilges penger til dette arbeidet, sier Eknes til Velferd.no.

Saken fortsetter under annonsen

Eknes påpeker også at prisvinneren i møte med arbeidstakere med utviklingshemming som har fått jobb gjennom Helt Med, har opptrådd med et engasjement og en respekt som gjør at de opplever å bli tatt på alvor.

Les også: – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

I år er det andre gang Helt Med deler ut sin inkluderingspris. I fjor gikk prisen til kongressjef Svein Aksnes i hotellkjeden Scandic, som skapte de aller første arbeidsplassene for utviklingshemmede på Scandic hotell i Bergen. Det bidro til at Scandic i dag ansetter personer med utviklingshemming på hotell over hele landet, og det har igjen inspirert andre bransjer til å gjøre det samme, påpeker Helt Med.

Færre med utviklingshemming i jobb

Bakteppet for Helt Meds virksomhet og for opprettelsen av inkluderingsprisen er at andelen utviklingshemmede som deltar i arbeidslivet, har gått drastisk ned siden tidlig på 1990-tallet.

I 1994 var hele 95 prosent av personer med utviklingshemming registrert med arbeid eller dagsentertilbud. I 2015 var dette tallet redusert til 47 prosent.

Nedgangen innebærer ikke bare at utviklingshemmede i mindre grad får anledning til å være synlig og deltakende i samfunnet. Det bidrar også til stor grad av uhelse hos dem som stenges ute og ikke får noe meningsfullt å stå opp til og gå til, påpeker Helt Med.

Saken fortsetter under annonsen

I tillegg er dette et problem for samfunnet, blant annet fordi vi trenger mer arbeidskraftt. Mange med utviklingshemming vil kunne bidra med økt kvalitet og produksjon, når tilrettelegging og oppfølging er god nok, understreker stiftelsen.