FÅ ANSETTELSER: Bare 15 prosent har det siste året ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet, viser Virksomhetsbarometeret fra Kompetanse Norge.

Foto

Fizkes/Dreamstime

Svært få ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Publisert: 8. november 2019 kl 12.45
Oppdatert: 8. november 2019 kl 12.45

Å komme tilbake i jobb kan være svært vanskelig for dem som har vært lenge borte fra arbeidslivet. Det bekreftes av Virksomhetsbarometeret, som er Kompetanse Norges årlige undersøkelse av norske virksomheters rekruttering og kompetansebehov.

I årets undersøkelse er virksomhetene spurt om de i løpet av de siste 12 månedene har ansatt noen som har vært lenge borte fra arbeidslivet. Bare 15 prosent svarer ja på dette spørsmålet.

Bekymring

– Funnene gir grunn til bekymring, sier fungerende direktør Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge i en kommentar til undersøkelsen.

– Dette skjer i en tid med stor satsing på inkluderende arbeidsliv, men god vilje alene ikke er nok. Det må også kunne lønne seg for bedriftene å drive aktivt med inkludering, sier han.

Nav har flere tiltak og mye informasjon til arbeidsgivere som ønsker å inkludere, men likevel er det kun en liten andel av norske virksomheter som faktisk gjør dette, konstaterer Kompetanse Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Saken fortsetter under annonsen

Foto

STORT POTENSIAL: – Det er bra at store bedrifter jobber med dette, men det store potensialet ligger i små og mellomstore bedrifter, sier Anders F. Anderssen i Kompetanse Norge. (Foto: Terje Heiestad Kompetanse Norge)

Det offentlige ansetter flest

Hvor mange som har ansatt jobbsøkere med hull i CV-en, varierer etter bransje og sektor.

Helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og forsvar er næringene som i løpet av det siste året har ansatt flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Der har 20 prosent av virksomhetene ansatt noen med slike CV-hull.

I privat sektor som helhet er tallet 15 prosent. Andelen er 20 prosent i offentlig sektor, mens den bare er 11 prosent i frivillig sektor.

De største virksomhetene har ansatt flest med langvarig fravær fra arbeidslivet.

Virksomhetene med det laveste utdanningsnivået er blant dem som ansetter flest med CV-hull. Færre blir ansatt i yrker med høyere kompetansekrav.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.

Flest i store virksomheter

De største virksomhetene har ansatt flest med langvarig fravær fra arbeidslivet i løpet av det siste året.

Blant virksomheter med 21 til 100 ansatte har 22 prosent ansatt noen med langvarig fravær. I virksomheter med 101 til 250 ansatte gjelder dette 28 prosent, og i virksomheter med over 250 ansatte er tallet 32 prosent.

Forskjellene kan sannsynligvis forklares med at større virksomheter har mer ressurser til å inkludere arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging, mener Kompetanse Norge

– Det er bra at store bedrifter jobber med dette, men det store potensialet ligger i små og mellomstore bedrifter, som utgjør brorparten av norske virksomheter, sier Anders F. Anderssen.