Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Foto

Tekna

4 av 10 Tekna-medlemmer er permittert

8 av 10 fornøyd med prosessen

Publisert: 2. april 2020 kl 12.42
Oppdatert: 2. april 2020 kl 12.42

– Involvering av de ansatte gir legitimitet til vanskelige prosesser, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant sine tillitsvalgte i privat sektor, svarer hele fire av ti at virksomhetene de jobber i, har iverksatt eller vurderer permitteringer eller nedbemanninger, skriver Tekna i en pressemelding. 

Men på tross av dramatiske tall, ser det ut til at arbeidsgivere og arbeidstakere samarbeider godt om prosessene ved permitteringer. 

80 prosent av de tillitsvalgte svarer at de har fått god informasjon fra bedriftsledelsen i disse prosessene, mens fem prosent svarer at de har fått lite eller ingen informasjon.

– Dette viser at de fleste bedriftene har tatt situasjonen på alvor. Vi er avhengige av at ansatte har reell medbestemmelse. Det gir legitimitet til å gjennomføre de drastiske tiltakene vi nå ser, sier Randeberg.  

Randeberg påpeker at det ofte er behov for smidige prosesser og raske beslutninger i krisesituasjoner, og at det da er spesielt viktig med godt samarbeid. 

– Den norske samarbeidsmodellen opplever sin største utfordring noensinne, og den må løses gjennom tett dialog mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere, sier hun. 

Saken fortsetter under annonsen

Skeptisk til to dager varslingsfrist 

Randeberg er likevel skeptisk til den omfattende bruken av to dager varslingsfrist ved permitteringer i bedriftene.  Kun ni prosent av de tillitsvalgte svarer at det er benyttet 14 dagers varslingsfrist, mens 41 prosent oppgir at to dagers frist er gitt.  

– Varslingstiden for permitteringer er normalt 14 dager. Denne tiden kan unntaksvis reduseres til to dager, i henhold til Hovedavtalen. Koronasituasjonen kan i noen tilfeller oppfylle kravene til dette, men dette burde ikke være hovedregelen, sier Randeberg ifølge pressemeldingen fra Tekna.  

Dette viser at de fleste bedriftene har tatt situasjonen på alvor

Respekter spillereglene 

82 prosent av tillitsvalgte i undersøkelsen svarer likevel at arbeidsgiver følger spillereglene i arbeidslivet.  

Saken fortsetter under annonsen

– Dette er gledelige tall. Permitteringer og nedbemanninger er alvor, både for bedrifter og arbeidstakere. Det er nettopp i slike tider ekstra viktig at alle respekterer arbeidslivets regler og prosedyrer, og her spiller de tillitsvalgte en stor og viktig rolle. Det er også derfor reglene er nedtegnet i lov og avtaler, sier hun. 

Hun påpeker at involveringen av de ansatte må være reell.  

– De ansatte må med for å gjøre prosessene og resultatet bedre. Involvering er ikke bare en utkrysning lista over oppgaver som må gjøres. Skal vi komme best mulig gjennom krisen, både for bedrifter og medarbeidere, er vi avhengige av reell medbestemmelse, sier Randeberg.