HØYT FRAVÆR: Renholdere fra Øst-Europa utenfor EU ligger på sykefraværstoppen, viser tall fra SSB.

Foto

CasarsaGuru/iStock

Innvandrere fra Øst-Europa utenfor EU har høyest sykefravær

Publisert: 26. mars 2020 kl 08.53
Oppdatert: 26. mars 2020 kl 09.03

Sykefraværet har siden 2015 vært noe høyere blant innvandrere enn blant norske lønnstakere generelt. Men fraværet varierer mye avhengig av yrker og alder og av hvilket land innvandrerne kommer fra, viser nye tall over legemeldt fravær fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Når innvandrere deles inn etter yrke, viser tallene at renholdere og hjelpepleiere hadde høyest sykefravær i 4. kvartal 2019, med et fravær på 6,4 prosent. Deretter følger innvandrere i salgs- og serviceyrker, med et fravær på 6,1 prosent.

Lavest fravær blant nord-amerikanerne

Fordelt på landbakgrunn, topper innvandrere fra øst-europeiske land utenfor EU fraværsstatistikken, med et legemeldt 6,2 prosent i 4. kvartal 2019. Denne gruppen har ligget høyest i store deler av perioden fra 2015 til 2019.

Innvandrere fra land i Øst- Europa utenfor EU utgjør 8,8 prosent av de rundt 430.000 innvandrerne som var lønnstakere i 4. kvartal 2019.

Innvandrere fra Nord-Amerika har det laveste sykefraværet av alle landgruppene fra 2015 til nå, med en legemeldt sykefraværsprosent på 4,1 prosent i 4. kvartal 2019. Til gjengjeld er dette en liten gruppe, som utgjør 1,6 prosent av alle innvandrere.

Høyt fravær blant eldre innvandrere

Saken fortsetter under annonsen

Det er godt kjent at sykefraværet stort sett øker med alder blant alle lønnstakere. Men denne økningen er sterkere blant innvandrere enn blant resten mav befolkningen, og nivået er høyere blant de eldste, forteller SSB.

Det legemeldte sykefraværet blant innvandrere mellom 60-66 år var på 7,9 prosent i 4. kvartal 2019. Det er 0,8 prosentpoeng høyere enn for alle lønnstakere samlet. Samtidig hadde innvandrere i aldersgruppene under 40 år lavere sykefravær enn resten av befolkningen.

Høyest sykefravær blant dem mellom 60-66 har innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika. I 4. kvartal 2019 hadde de et sykefravær på 9,3 prosent.