RAMMER SKJEVT: Personer med lav inntekt og lav utdanning er overrepresentert blant dem som er blitt ledige på grunn av koronakrisen.

Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Lavtlønte rammes hardest av koronakrisen

Publisert: 28. mars 2020 kl 16.36
Oppdatert: 31. mars 2020 kl 09.46

De siste to ukene har arbeidsledigheten steget fra 2,3 til 10,4 prosent som følge av den pågående viruspandemien.

En analyse fra Nav, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret viser at den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt.

– Alle inntekts- og utdanningsgrupper er berørt av den pågående økonomiske krisen. Det er likevel en klar overrepresentasjon blant de nye ledige av personer med lav inntekt, lav utdanning og lavinntektsfamiliebakgrunn, skriver Statisk sentralbyrå i en pressemelding.

Kvinner er mer utsatt for å miste jobben enn menn, og unge er mer utsatt enn eldre. Innvandrere er mer utsatt enn den øvrige befolkningen.

Samtidig viser funnene at det er en risikokonsentrasjon innen familier. Sannsynligheten for å miste jobben er klart høyere hvis også ektefellen er blitt ledig. I tillegg er barnefamilier noe mer utsatt enn barnløse familier.

Funnene viser også at innen bedrifter har ansiennitet og lønnsnivå liten betydning for valg av hvem som permitteres.

Saken fortsetter under annonsen