Flere ansatte ved Operaen i Oslo er blant dem som er tatt ut i streik. Strid om pensjonsordninger har ført til streiken som har vart i sju uker. 

Foto
Cornelius Poppe / NTB
 
 

 

Kulturinstitusjoner har spart millioner på midlertidig pensjonsordning

Publisert: 19. oktober 2021 kl 09.01
Oppdatert: 19. oktober 2021 kl 09.01

I 2020 brukte Operaen 54 millioner kroner på pensjon, mot 175 millioner kroner i 2015, skriver Klassekampen.

Ved Det norske teateret var brutto pensjonskostnader på 18 millioner kroner i 2015 mot 6 millioner kroner i fjor. Ved Nationaltheatret var pensjonskostnadene på 13 millioner i 2020, 7 millioner kroner mindre enn i 2015.

Høye pensjonskostnader var årsaken til at flere kulturscener var i økonomisk krise i 2015. De hadde på den tiden ytelsespensjon som ga de ansatte 66 prosent av lønna i pensjon.

I 2016 ble fagforeningene enige med arbeidsgiversiden om midlertidig å gå over til innskuddspensjon. Nå ønsker fagforeningene seg hybridpensjon, mens arbeidsgiverforeningen Spekter vil beholde dagens ordning. Det har ført til en sju uker lang streik med rundt 900 streikende.

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, mener pensjonsbesparelsene viser at arbeidstakerne har vært mer villig til å samarbeide mer enn arbeidsgiverne er.

Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter sier at de er innstilt på å finne en mellomløsning.

– Men da må også LO være interessert i å flytte noe på sine posisjoner og møte oss til nye samtaler. Vi må bare konstatere at LO ikke ønsker dette.

Saken fortsetter under annonsen

Riksmekleren har bedt partene i kulturstreiken komme til ny mekling onsdag. Det har ikke vært noe kontakt mellom Spekter og LO i tiden som er gått etter den tvungne meklingen partene måtte stille på etter at streiken hadde vart i fire uker.