NYSKAPENDE: Flere sosiale entreprenører har utviklet nyskapende tiltak for å bidra til at unge mennesker får fotfeste i arbeidslivet. Bildet er fra arbeidstrening i en kafé i regi av den sosiale entreprenøren PitStop.

Foto

PitStop

Nav-konkurranse slo feil

– Nav bør ikke bli skremt av at de ikke lyktes

Publisert: 29. november 2021 kl 09.58
Oppdatert: 31. desember 2021 kl 19.57

I august inviterte Nav oppstartsbedrifter, sosiale entreprenører og andre små og ideelle aktører til konkurranse om å komme inn som leverandør av tiltak for å få unge i jobb. Men ingen av disse aktørene slapp igjennom nåløyet i konkurransen.

Blant de tre finalistene er det to store kommersielle velferdskonsern og en tradisjonell arbeid- og inkluderingsbedrift, fortalte Velferd.no i midten av november.

– For at vi i Nav skal kunne utvikle stadig bedre tjenester, trenger vi nytenkningen og innovasjonskraften som er i oppstartsbedrifter, eller hos andre, mindre aktører, sa Nav-direktør Hans Christian Holte da han inviterte til konkurransen.

Setter man Nav-sjefens utsagn opp mot listen over finalister, synes det klart at Nav har lyktes dårlig med det som var målet for konkurransen.

– Har bommet

En av dem som reagerer på utfallet av konkurransen, er direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører, som jobber tett med en rekke sosiale entreprenører. Flere av dem har utviklet nyskapende tiltak for å hindre at unge faller utenfor.

Etter å ha lest artikkelen på Velferd.no, konstaterer Leiner at Nav ikke har nådd fram med sitt forsøk på å skape nye løsninger sammen med små og nyskapende selskaper.

Saken fortsetter under annonsen

«Det offentlige sliter tilsynelatende med å forstå hva som skal til for å få små og nyskapende selskaper inn i tjenestene sine. Selv utlysningen med rammene for opplegget ga varsel om at de ville bomme på sosiale entreprenører», skriver hun i et innlegg på LinkedIn.

Da jeg så utlysningen stusset jeg litt over at de bare skulle sitte igjen med én vinner.

Leiner understreker at hun ikke er negativ til selskapene som har kommet til finalen i konkurransen.

– Jeg har ikke noe imot kommersielle selskaper. Det er folk i kommersielle selskaper som har et sosialt driv, og de kan nok komme opp med innovative løsninger. Men når Nav går ut og inviterer små aktører og sosiale entreprenører til konkurranse, så må det være lov å si at de har bommet når vi ser hvem som har kommet til finalen, sier hun til Velferd.no.

Leiner har vært i kontakt med flere sosiale entreprenører som har deltatt i konkurransen, og hun er nysgjerrig på hva som har gjort at de ikke har nådd opp. Hun mener det kan ha sammenheng med hvordan konkurransen er lagt opp.

– Det må nedlegges mye arbeid for å kunne delta i konkurransen. For store aktører er det en vanlig øvelse, de store aktørene kan dynge på med tid, men små sosiale entreprenører har ikke råd til det. For sosiale entreprenører kan det være vanskelig når de ikke vet om de får noe igjen for det, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Saken fortsetter under annonsen

Foto

DIALOG: – Det hadde vært spennende om Nav hadde invitert sosiale entreprenører og små virksomheter til dialog i forkant for å høre om hva de lykkes med, sier direktør Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører. (Foto: Ferd)

Stusset over utlysningen

De 53 deltakerne som ikke kom til finalen, får ingenting igjen for sin deltakelse i konkurransen.

De tre finalistene får 50.000 kroner hver, men Leiner tviler på om det vil dekke utgiftene knyttet til å delta. Og bare vinneren av konkurransen vil få sjanse til å jobbe videre med Nav for å videreutvikle sin løsning. Vinneren får 450.000 kroner til dette.

– Da jeg så utlysningen stusset jeg litt over at de bare skulle sitte igjen med én vinner, sier Leiner.

Hun påpeker også at selv vinneren ikke har noen garanti for å få avtale om å levere tiltak til Nav etter at løsningen er ferdig utviklet.

– Det ville vært krevende for en sosial entreprenør å skulle bruke kanskje et halvt årsverk på å utvikle dette uten å være garantert å få igjen noe som helst, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

Vi må være utålmodige etter nye løsninger på vegne av de menneskene som nå havner på utsiden av arbeidsmarkedet

Burde vært dialog i forkant

– Hvordan burde en slik konkurranse vært utformet?

– Det hadde vært spennende om Nav hadde invitert sosiale entreprenører og små virksomheter til dialog i forkant for å høre om hva de lykkes med. Så kunne man gått ut med en konkurranse med utgangspunkt i det. Målet er å få flere i jobb, og noen sosiale entreprenører lykkes bedre enn Nav med enkelte grupper, sier Leiner.

– Vi må være utålmodige etter nye løsninger på vegne av de menneskene som nå havner på utsiden av arbeidsmarkedet. Spesielt alt for mange unge mennesker opplever at dagens tiltak ikke fungerer. Her må alle gode krefter samarbeide for bedre løsninger, understreker hun.

Les også: Nav-konkurranse: Små og ideelle aktører utkonkurrert av kommersielle storkonsern

Utenfor boksen

Saken fortsetter under annonsen

Da Velferd.no skrev om utfallet av konkurransen, sa avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav at han så det paradoksale i at det er to store kommersielle selskaper og en etablert arbeidsmarkedsbedrift som har gått til finalen i konkurransen.

Samtidig utfordret han de små og ideelle aktørene til selv å bli flinkere til å tenke utenfor boksen.

– Noen ideelle aktører er fastlåst i sin måte å jobbe på. Men de må også tenke nytt, sa Grundtjernlien til Velferd.no.

Katinka Greve Leiner humrer litt over dette utsagnet.

– Nav har stor selvtillit og er trygge på at de har rett. Men det er et problem at Nav har så fastlåste rammer. Passer du ikke inn der, så er det ikke interessant for Nav. Det er klart at Nav må ha styring, men de må bli bedre på å se på målgrupper og effekt av tiltakene, sier hun.

– Vi er opptatt av at sosiale entreprenører skal slippe til i anbudskonkurranser, men da må de utformes slik at små aktører har en mulighet til å nå opp.

Bør ikke bli skremt

Saken fortsetter under annonsen

– Hva er din anbefaling til Nav for at de skal lykkes bedre med få til et samarbeid med sosiale entreprenører og andre ideelle aktører?

– Nav bør ikke bli skremt av at de ikke lyktes denne gangen. De bør gjøre det vi anbefaler alle: å gå i dialog med de sosiale entreprenørene før de inviterer til konkurranse, sier Leiner.

– Vi i Ferd Sosiale Entreprenører bidrar også gjerne. Vi jobber mye med kommuner og andre offentlige aktører og ser at sosiale entreprenører har løsninger som fungerer utrolig bra for mennesker som det offentlige har gitt opp. Man må gi den typen aktører mulighet til å levere til de gruppene deres tilbud fungerer for, sier direktøren i Ferd Sosiale Entreprenører.