FORNØYD: Fagforbundets leder Mette Nord er fornøyd med at NHO ikke vant fram i arbeidsretten om at den pågående streiken i private helseinstitusjoner er ulovlig. 

Foto

Vidar Ruud / NTB

NHO tapte sak om lovligheten av streik i helseinstitusjoner

Publisert: 16. februar 2021 kl 14.48
Oppdatert: 16. februar 2021 kl 14.48

– Fagforbundet vant på alle punkter, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Fagbladet.

Bakgrunnen er to parallelle streiker i henholdsvis private omsorgsvirksomheter og private helsevirksomheter, som startet 19. januar. 27. januar stoppet regjeringen streiken i omsorgsvirksomhetene med tvungen lønnsnemnd av hensyn til liv og helse.

NHO mener tvungen lønnsnemnd også gjelder helsebedriftene, men fikk ikke støtte for dette i retten.

Snart til tvungen lønnsnemnd

– Vår oppfatning er at Fagforbundet i realiteten har koblet oppgjørene på to ulike avtaler helt sammen. Vårt syn var at der derfor var et brudd på den avtalte fredsplikten som inntrådte for en av avtalene når streiken likevel fortsatte, sier NHOs advokat Margrethe Meder til NTB.

– Vi tar til etterretning at retten ser annerledes på faktum i saken, sier hun.

Det er i dag 13 ansatte ved helseinstitusjoner i Lier, Asker og Trøndelag, som er i streik. Torsdag utvides streiken med ytterligere 13 ansatte.

Saken fortsetter under annonsen

Fredag er det 30 dager siden streiken startet, og da inntrer ordinær tvungen mekling. Det er i alt 726 medlemmer i tariffområdet.

– Viktig prinsipp

– Viktige prinsipper er knesatt med denne dommen. For å si det forsiktig: Dette er et klart signal om at streik ikke skal stanses på denne måten, mener Mette Nord.

Konflikten er mellom NHO på den ene siden og Fagforbundet og Fellesforbundet samt Parat og Delta på den andre siden. Kravet er lik lønn for lik kompetanse i de private virksomhetene.