Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru (H) mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må korrigere sine uttalelser om hvem som får lavere skatt. 

Foto
Stian Lysberg Solum / NTB
 
 

 

Vedum må svare for skatteøkning for lavtlønte

Publisert: 24. november 2021 kl 13.12
Oppdatert: 24. november 2021 kl 13.12

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (H) fikk spørsmål om skatteopplegget i Stortingets spørretime onsdag.

I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet at de vil redusere inntektsskatten for dem som tjener mindre enn 750.000 kroner. Men Høyre har bedt Finansdepartementet regne på hvordan skatteletter og -økninger fordeler seg. Svaret er at både de som tjener under 400.000 kroner, og de som tjener over 600.000 kroner, vil få mer skatt med Ap-Sp-regjeringens forslag enn med budsjettet Solberg-regjeringen la fram.

– Hvordan forsvarer statsråden at han øker skattebyrden for lavinntektsgrupper sammenlignet med det Solberg-regjeringen la opp til, spurte Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru (H).

Vedum hevder Bru er selektiv i tallene hun velger å se på.

– I stort er det ingen tvil om at to av tre skattytere får redusert skatt med oss enn med Høyre-regjeringen, sier han.

Han viser til at pendlere og fagforeningsmedlemmer får økt skattefradrag, og at alle får glede av redusert elavgift og makspris i barnehagen.

– Folk kan sjekke selv, se hva de har i skatt nå og se på forslaget fra regjeringen. Da vil cirka to av tre få lavere skatt i 2022 sammenlignet med i 2021, sa Vedum.

Saken fortsetter under annonsen