13.427 lærlinger og 375 lærekandidater har svart på lærlingundersøkelsen for 2021. 

Håkon Mosvold Larsen / NTB
 
 

 

85 prosent av lærlingene trives på arbeidsplassen

Publisert: 16. februar 2022 kl 14.09
Oppdatert: 16. februar 2022 kl 14.09

Hovedfunnene i årets lærlingundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet er i all hovedsak positive.

92 prosent sier de er motiverte for å lære på arbeidsplassen, 85 prosent sier de trives på arbeidsplassen, 77 prosent er fornøyde med valg av fag, 84 prosent har hatt praksis, og andelen som har blitt mobbet, er nede på 3,6 prosent.

Sistnevnte tall er en svak nedgang fra året før. Av de som oppgir at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer 60 prosent at de har fortalt det til noen i bedriften. Kun 34 prosent svarer imidlertid at det ble gjort noe for å få slutt på mobbingen.

Undersøkelsen viser at en del av lærlingbedriftene har litt å gå på hva gjelder planlegging og vurdering av lærlingene. Kun 67 prosent svarer ja eller «ja, til dels» på spørsmål om bedriften har laget en plan for hva de skal lære.

71 prosent svarer at de har hatt en helårsvurdering med en i bedriften eller opplæringskontoret, der de går gjennom hva de har lært og hva de skal lære fremover. Nærmere 20 prosent svarer at de har samtaler, men ikke hvert halvår.

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no