Den såkalte fedrekvotefellen skal prøves for Gulating lagmannsrett. 

Foto
Marit Hommedal / NTB
 
 

 

Fedrekvotefellen skal prøves for lagmannsretten

Publisert: 8. februar 2022 kl 09.17
Oppdatert: 8. februar 2022 kl 09.17

Utfallet av saken kan få konsekvenser for flere tusen fedre, skriver Aftenposten.

Bakgrunnen er at Gunnar O. Hæreid, som mange andre, gikk i fedrekvotefellen og tapte 67 av 75 dager med lønnet foreldrepermisjon.

Fellen går ut på at man må søke foreldrepermisjon før mors lønnede permisjon har gått ut, mens flere har ventet til den ulønnede permisjonstiden har utløpt. Fellen rammer fedre selv etter at Stortinget endret lovverket i fjor sommer.

Hæreid mener det ikke er grunnlag i Folketrygdloven for å sette som vilkår for rett til foreldrepenger, at han måtte søke om utsettelse før mors siste dag med foreldrepenger.

Han tapte saken i Trygderetten, som anses som førsteinstans, og klaget saken inn til Sivilombudet. Nav sto på sitt, men ombudet rådet ham til å ta saken til Gulating lagmannsrett.

I perioden 2019–2021 kan nær 2.000 familier være berørt av det Hæreid og Sivilombudet mener er en ulovlig avkorting, ifølge tall fra Nav.

Det er ikke kjent når saken kommer opp for retten. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har samtidig bedt Nav reise en prinsippsak i Trygderetten om fedrekvotefellen.

Saken fortsetter under annonsen