Nav-direktør Hans Christian Holte påpeker at selv om utgiftene til folketrygden har økt betraktelig, er den en stadig mindre andel av statsbudsjettet. 

Foto

Heiko Junge / NTB

Folketrygden står for et stadig mindre stykke av statsbudsjettkaka

Publisert: 22. november 2022 kl 09.36
Oppdatert: 22. november 2022 kl 09.36

­Utgiftene til folketrygden har økt med 106 milliarder kroner fra 2011 til 2021, ifølge en rapport fra Nav og Helsedirektoratet. Men andelen folketrygden utgjør av statsbudsjettet falt fra 36,1 prosent i 2011 til 35 prosent i 2021.

Neste år er det ventet at andelen vil synke til 33,6 prosent. Dette skjer til tross for at utgiftene til folketrygden, som inkluderer de fleste Nav-ytelsene, vil øke. I 2021 var statens samlede utgifter 596 milliarder kroner.

– I 2031 venter vi at utgiftene vil øke til 655 milliarder i 2023-kroner, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hovedårsaken til økningen i 2031 er vekst i alderspensjonsutgiftene. Dyrere legemidler er en annen viktig årsak.

Holte understreker at det er stor usikkerhet i utgiftsanslagene på lang sikt.

– Forventet bedre helse i befolkningen kan trekke i retning av redusert bruk av de helserelaterte ytelsene, sier han.

Saken fortsetter under annonsen