I 2015 var denne andelen 42 prosent, og det har vært lite endring de siste seks årene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Foto: MariaGisina/iStock

Høy andel overkvalifiserte innvandrere i jobb i Norge

Publisert: 23. juni 2022 kl 08.41
Oppdatert: 23. juni 2022 kl 08.54

­I 2015 var denne andelen 42 prosent, og det har vært lite endring de siste seks årene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

For befolkningen ellers har andelen vært rundt 14 prosent i hele denne perioden.

En større andel av innvandrere som er i arbeid, er overkvalifisert for jobben sin enn blant befolkningen ellers med høyere utdanning.

I perioden 2015–2021 har det blitt 16.000 flere overkvalifiserte innvandrere. Denne økningen skyldes økt antall lønnstakere blant innvandrere med høyere utdanning i samme periode.

Botid har mye å si. Blant dem med botid under ti år var i gjennomsnitt 54 prosent overkvalifiserte i perioden 2015–2021. Blant dem med botid over ti år var 30 prosent overkvalifiserte.

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no