Sektorene helse- og sosialtjenester og undervisning står for 40 prosent av jobbveksten fra august til september. 

Foto

Gorm Kallestad / NTB

Nesten uendret arbeidsmarked

Publisert: 24. november 2022 kl 10.09
Oppdatert: 24. november 2022 kl 10.09

­Ledigheten har ligget stabilt på 3,1 prosent fra april til september. I samme periode har jobbveksten vært nokså moderat.

– Etter en lang periode med sterk sysselsettingsvekst og nedgang i ledigheten, har det i løpet av siste halvår vært mindre endringer på arbeidsmarkedet, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Fra mai til oktober var den langsiktige tendensen et svært stabilt antall sysselsatte på i overkant av 2,8 millioner. Siden det har vært befolkningsøkning i denne perioden, har sysselsatte som andel av befolkningen gått ned fra 70,3 til 70,1 prosent.

Sesongjusterte foreløpige tall indikerer et noe roligere arbeidsmarked. Det har trolig vært en økning i antall jobber på nærmere 4.000 fra september til oktober. Dette er en noe lavere jobbvekst enn det statistikken viste de to foregående månedene.

Samtidig har veksten fra august tatt seg noe opp igjen i september. Økningen på i overkant av 16.000 jobber, eller 0,5 prosent, er likevel moderat.

– De store næringene helse- og sosialtjenester og undervisning står samlet for 40 prosent av jobbveksten fra august til september, og de er dermed enkeltnæringene som bidrar mest til den moderate veksten, sier Køber.

Saken fortsetter under annonsen