Medlemsundersøkelsen for NHOs medlemsbedrifter for mars viser at norske bedrifter merker konsekvensene av krigen i Ukraina med høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening. 

Foto
Lise Åserud / NTB
 
 

 

NHO

Norske bedrifter merker konsekvensene av Ukraina-krigen

Publisert: 7. april 2022 kl 09.24
Oppdatert: 7. april 2022 kl 09.24

Det er spesielt bilbransjen som for mars rapporterer om den svakeste situasjonen. Det er nærliggende å koble dette til de forsterkede flaskehalsproblemene i verdikjedene i etterkant av Russlands invasjon av Ukraina, skriver NHO i en pressemelding.

Drøyt hver fjerde av medlemsbedriftene som har svart på undersøkelsen, rapporterer om lavere omsetning enn normalt. Dette er på linje med nivåene i fjor høst, før omikronbølgen slo til rundt juletider.

Bare 2 prosent oppgir at omsetningen er halvert sammenlignet med forventet normalomsetning. Dette er det laveste NHO har registrert siden pandemien kom til landet i 2020.

Bedriftene er likevel mindre optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene. I undersøkelsen for fire uker siden svarte 31 prosent at de ventet en forbedring, og 14 prosent forverring de neste seks månedene. Nå har andelen økt til henholdsvis 25 prosent og 23 prosent.

Spesielt gjelder dette i bygg- og anleggsbransjen samt bilbransjen og blant industribedriftene.

Omtrent halvparten av bedriftene svarer at de har eller vil komme til å øke utsalgsprisene mer enn veksten i konsumprisene det siste året (oppgitt til 3,5 prosent).

Totalt har 1.475 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen. Det utgjør kun rundt 10 prosent av NHOs medlemsbedrifter, men erfaringen til NHO er at undersøkelsen likevel har vist seg å fange de generelle tendensene ganske godt.

Saken fortsetter under annonsen