Freddy André Øvstegård mener at regjeringen burde ha vært tidligere ute med å avlyse eksamen. 

Foto
Stian Lysberg Solum / NTB
 

Eksamen avlyst for tredje år på rad

Publisert: 11. februar 2022 kl 10.09
Oppdatert: 11. februar 2022 kl 10.41

Det var ingen enkel beslutning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som likevel landet på at eksamen for tredje år på rad må avlyses.

– Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal ha eksamen i norsk skole i det videre. Men eksamen utgjør omtrent 20 prosent av sluttvurderingen på elevenes vitnemål, og jeg mener at en avlysning nå gir bedre tid til å jobbe med de resterende 80 prosentene etter to spesielle år, sier Brenna.

Dermed følger regjeringen anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet, som gikk ut på å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen for grunnskolen og videregående opplæring. Det er, som i 2020 og 2021, gjort unntak for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget. Bakgrunnen er at smitteverntiltakene har gitt elevene ulik undervisningssituasjon på forskjellige steder i landet.

For tidlig og for sent

SV gir Brenna ros for avgjørelsen, men mener den burde blitt tatt tidligere.

– Dette er gode nyheter, men det skulle også bare mangle. Vi snakker om en gruppe med elever som knapt nok har vært i klasserommene sine på flere år, sier utdanningspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård.

Høyre er derimot misfornøyd og mener Brenna har burde sett an situasjonen. I det minste burde hun avventet å avlyse muntlig eksamen, mener utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner.

Saken fortsetter under annonsen

Det er særlig uheldig at regjeringen ikke prioriterer eksamen for avgangselevene, mener han.

– De som skal begynne på høyere utdanning til høsten, har gått gjennom hele videregående uten eksamen, som for mange kan være et krevende utgangspunkt, sier Sanner.

Venstre-leder og tidligere kunnskapsminister Guri Melby påpeker at tidligere eksamensavlysninger hang sammen med smitterisiko og sykefravær. Det er ikke tilfellet denne gangen.

– Hvis regjeringen virkelig mener at elevene ikke har tid til eksamen om de skal rekke å lære det de skal, må de umiddelbart komme med andre tiltak for å ta igjen tapt læring. Tiltak som monner, sier hun.

Viktig med rask avklaring

Brenna understreket at avgjørelsen er tatt etter råd fra en rekke aktører. I tillegg til Utdanningsdirektoratets vurdering, har hun hatt møter med KS, fylkene, statsforvalterne, samt elev- og lærerorganisasjoner.

Både elevorganisasjonene og Skolenes landsforbund har bedt Brenna om å avlyse. De har også etterspurt en rask avgjørelse.

Saken fortsetter under annonsen

Det har også vært viktig for regjeringen, understreket Brenna. Hun tror skolene og elevene med dette vil få ro til å konsentrere seg om undervisningen i det som gjenstår av skoleåret.

– Ulempen er at vi ikke helt vet hvordan situasjonen vil være om tre måneder. Men skolen trenger forutsigbarhet og ro mer enn noen gang, sier hun.

– Ikke slapp av

Brenna kom med en tydelig melding til elevene om at dette ikke er en anledning til å ta det med ro og la være å jobbe med skolearbeid.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen fram til ferien, sier hun.

Også foreldrene fikk beskjed om å følge opp og motivere ungdommene helt til skoleslutt.

Hun redegjorde for at Kunnskapsdepartementet også har vurdert ulike mellomløsninger, men at disse heller ikke ville gitt en rettferdig ordning som tok hensyn til at elever på forskjellige steder i landet har hatt ulik læringssituasjon de siste to årene.

Saken fortsetter under annonsen

Studieopptak som normalt

Opptak til høyere utdanning vil foregå som normalt, på samme måte som i fjor og året i forveien. Brenna tror avgangselever fra videregående skole vil være faglig forberedt.

– Det er også sånn at det er heldagsprøver, tentamener og andre typer prøver elevene er igjennom selv om det ikke er eksamen. Så noen eksamenslignende situasjoner skal mange igjennom. Men dette er én av de tingene vi har tenkt veldig nøye igjennom, sier hun.

Høring

Forslaget fra regjeringen skal ut på høring før den endelige avgjørelsen blir tatt. Brenna sier det alltid er bra å få høre innvendinger, men at regjeringen har lagt fram løsningen de mener er den beste.

– Heldigvis lever vi i et demokrati, og det betyr at vi sender ting på høring. Det er jeg veldig glad for, for det er også et uttrykk for normalitet på vei ut av en pandemi. Vi legger det ut på høring for å få alle innvendingene. Det er alltid bra når man tar en avgjørelse, sier Brenna til NTB.

– Men regjeringens anbefaling til oss alle, og foreløpige beslutning, er at vi skal avlyse eksamen.

Saken fortsetter under annonsen