Hotellansatte er blant de som har aller lavest lønn i Norge. 

Foto

iStock/freemixer

Hotell og restaurant-ansatte har lavest lønn i Norge

Publisert: 15. november 2023 kl 10.16
Oppdatert: 15. november 2023 kl 10.16

De laveste lønningene i Norge er i hovedsak konsentrert i overnattings- og serveringsvirksomhet, samt blant utvalgte grupper i helse- og sosialtjenester, varehandel og forretningsmessig tjenesteyting, skriver Statistisk sentralbyrå i en ny rapport. Samtidig viser SSB-analysen at mange beveger seg bort fra de laveste lønnsnivåene over tid. De som ikke greier å skifte jobb, forbli ofte lavtlønte.

– Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn, sier Knut Håkon Grini, spesialrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

210.000 defineres som de lavest lønnede

Rapporten fra SSB byr ikke på de største overraskelsene: Ifølge den nye SSB-rapporten «Jobber med lav lønn» finnes disse jobbene typisk i salgs- og serviceyrker, samt blant hjelpearbeidere og innenfor rengjøring. Jobber med lav lønn er oftere deltidsjobber, har få utdanningskrav og er oftere enn andre jobber midlertidige, fremfor faste.

Rapporten anvender to ulike grenser for å definere jobbene med lav lønn:

  • Den første er satt ved lønnsnivået som skiller de 20 prosent lavest lønnede fra resten. I denne gruppen befinner det seg omkring 210.000 arbeidstakere.

  • Den andre følger OECDs definisjon, der grensen settes til to tredjedeler av median månedslønn – rundt 41.000 faller inn under denne gruppen.

Rapporten belyser hvordan lav lønn er fordelt blant lønnstakere som bare er i jobb – de som har andre aktiviteter som utdanning, inkludert lærlinger, eller er tilknyttet velferdsordninger, er utelukket her.

Saken fortsetter under annonsen

– Hensikten er å rette oppmerksomheten mot lønnstakere som først og fremst har arbeid som hovedaktivitet, sier Grini.

 

Mange har klatret på lønnsstigen

I perioden fra 2017 til 2022 klarte omtrent 52.500 lønnstakere å bevege seg ut av lavtlønnsgruppene. Det er særlig blant de 10 prosent lavest lønnede endringen skjer, og antallet lønnstakere som befinner seg her faller med over 48.000 i løpet av perioden, skriver SSB.

Det er imidlertid ikke alle som beveger seg ut av gruppene med lavest lønn. Her spiller næringstilhørighet en betydelig rolle, og spesielt lønnstakere i overnattings- og serveringsvirksomhet, samt noen andre næringer, har større sannsynlighet for å bli værende i en lavtlønnsgruppe.

Tips kompenserer noe

Saken fortsetter under annonsen

Mange av dem som har lav lønn, jobber i yrker der det er vanlig med tips − i hovedsak i yrker innenfor overnattings- og serveringsbransjen. Dette kompenserer noe for det lav lønnsnivået.

– For de jobbene som har tips i overnatting og servering, 25.300 jobber, løftes månedslønnen med 4,6 prosent hvis vi inkluderer tips, sier Knut Håkon Grini i SSB.

Tallene viser også at det er lavere forekomst av medlemskap i fagforening blant de ansatte i den nederste delen av lønnsfordelingen. Her kan de lavtlønte faktisk sammenlignes med arbeidstakere som har de høyeste lønningene: Også øverst i lønnsfordelingen er det en mindre andel lønnstakere som er medlemmer i fagforening, heter det i SSB-rapporten.