SV vil stille krav til hvor mange ansatte man skal ha på sykehjem, også når det gjelder andre funksjoner enn pleieoppgaver. 

Foto

Frank May / NTB

SV vil ha bemanningsnorm for eldreomsorgen

Publisert: 30. januar 2023 kl 09.41
Oppdatert: 30. januar 2023 kl 09.41

­– Helsepersonell sier at det ikke er nok folk på jobb, at de må gjøre oppgaver som ikke er helsepersonelloppgaver, og at det laget som skal være rundt dem, har blitt tynnere og tynnere gjennom årene, sier helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV til Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Hun er opptatt av at normen ikke bare skal gjelde dem som utfører pleieoppgaver, men også andre støttefunksjoner ved sykehjemmene.

– Vi vil utrede og foreslå en bemanningsnorm slik at også de andre yrkesgruppene som før var en naturlig del av et sykehjem, enten det er aktivitør eller renholdspersonell, ikke bare skal være en fragmentert del som kommer inn én gang i uka eller et par timer, men kan bli bedre planlagt inn i driften, sier hun.

SV har tatt til orde for en bemanningsnorm på sykehjemmene flere ganger tidligere, uten å oppnå tilstrekkelig politisk støtte. Hussein vil nå ikke stå inne for normen SV foreslo i 2003 om én pleier per bruker. Forslaget blir formelt fremmet for Stortinget tirsdag.

Fagforbundet mener en sentralt vedtatt bemanningsnorm fort vil bli en minimumsnorm og kommer til å arte seg som en tvangstrøye for lokale virksomheter

– Intensjonen er nok god, men jeg synes det er partene lokalt som skal bestemme hvem og hva slags kompetanse de til enhver tid skal ha på jobb, og ikke at man sentralt skal sitte og styre, fordi de har ikke den lokale kunnskapen, sier leder Iren Luther for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Saken fortsetter under annonsen