Foto

Istock / jacoblund

Ubalanse mellom jobb og privatliv øker risikoen for psykiske plager

Publisert: 1. juni 2023 kl 09.07
Oppdatert: 1. juni 2023 kl 09.07

­Sammenheng mellom jobb-privatliv-ubalanse og sykefravær er sterkest for kvinner.

Det viser nye studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som har undersøkt hvilke konsekvenser konflikt mellom jobb og privatliv kan ha for norske arbeidstakeres psykiske helse og sykefravær.

Det er svært vanlig at jobben av og til forstyrrer tiden man har til rådighet med familien eller til fritidsaktiviteter. Jobben kan kreve ekstra innsats i perioder, turnus og skiftarbeid kan passe dårlig med barnas fritidsaktiviteter, og mange har en lang eller kronglete pendlevei, skriver Stami i en pressemelding

En jobb som tar opp mye tankevirksomhet utenfor arbeidstid, kan også være forstyrrende.

Ifølge Stami viser Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse at rundt 15 prosent opplever at jobben, ofte eller svært ofte, forstyrrer privatlivet.

Basert samme datagrunnlag har forskere ved Stami funnet at gruppen som ofte eller svært ofte opplever konflikt mellom jobb og privatliv, skiller seg ut negativt ved at de har høyere risiko for å utvikle mental uro.

− Høyt konfliktnivå forklarer 12 prosent av tilfellene av nyoppståtte psykiske plager, uttaler Stami-forsker Andrea Rørvik Marti i pressemeldingen. 

Hun er førsteforfatter på to nye studier om temaet. 

Forskeren konkluderer med at konflikter mellom jobb- og privatliv kan være unngåelig for mange, men bør forebygges slik at de holder seg på et lavt nivå og adresseres hvis de forekommer ofte.

Saken fortsetter under annonsen