BLIR SLITNE: – Man vet av erfaring fra andre steder at befolkningen trettes ut. Man blir sliten av slike omfattende tiltak, sier direktør Camilla Stoltenberg I Folkehelseinstituttet.

Foto

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Camilla Stoltenberg

– Befolkningen trettes ut

Publisert: 22. april 2020 kl 08.21
Oppdatert: 22. april 2020 kl 08.22

I en oppdatert risikovurdering om koronaviruset gjør Folkehelseinstituttet (FHI) det klart at det «neppe» er holdbart å opprettholde de mest inngripende smitteverntiltakene særlig lenge.

En viktig grunn til det er at folk rett og slett går lei.

– Man vet av erfaring fra andre steder at befolkningen trettes ut. Man blir sliten av slike omfattende tiltak, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Solidariteten kan svikte

FHI ramser opp flere forhold som kan føre til synkende oppslutning om dugnaden:

* Flere av tiltakene må trolig vare i mange måneder, kanskje langt inn i 2021.

* Mange kan oppfatte trusselen som mindre nå enn da tiltakene ble innført. De dramatiske reportasjene fra Nord-Italia blir stadig fjernere, og mange kan tro at faren snart er over.

Saken fortsetter under annonsen

* Det blir klarere og klarere at viruset sjelden fører til alvorlig sykdom hos unge. Samtidig rammes yrkesaktive, studenter og barn hardest av tiltakene. Det kan føre til at solidariteten med de eldre, som er mer utsatt, etter hvert svikter.

* Varmere vær gjør at folk ønsker å være mer sammen med andre.

Konsekvensen kan ifølge FHI bli at folk slutter å følge rådene om å holde avstand til andre og kun samles i små grupper, at folk unngår testing av frykt for å havne i isolering, at folk bryter karantenereglene og at bedrifter slutter med hjemmekontor for dem som kan.

Ukjent effekt

En annen utfordring, advarer FHI, er at det per i dag også er ukjent om de mest inngripende tiltakene reelt sett er nødvendige for å slå ned epidemien.

Smitteverntiltakene har en samlet effekt, men effekten av hvert enkelt tiltak er ikke kjent, påpekes det i risikovurderingen.

FHI ser nå for seg at de mest omfattende tiltakene, som stenging av skoler og bedrifter, gradvis kan erstattes av mer målrettet testing og oppsporing av smittede. Samtidig må de eldste skjermes enda bedre.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er veldig vanskelig å tenke seg at man skal ha så omfattende tiltak som man har hatt til nå, over lang tid, sier Stoltenberg.