ARBEIDSBELASTNINGER: En rekke studier har vist at enkelte arbeidsmiljøfaktorer øker risikoen for sykmelding blant gravide. Risikoen øker risikoen øker ytterligere når man blir utsatt for flere belastende arbeidsforhold samtidig.

Foto

MaxRiesgo/iStock

Belastende arbeidsmiljø gir økt sykefravær blant gravide

Publisert: 2. mars 2020 kl 12.25
Oppdatert: 3. mars 2020 kl 09.33

Sykefraværet er høyt blant gravide kvinner. Norske kvinner i den siste tredelen av svangerskapet hadde fem ganger så høyt sykefravær som ikke-gravide kvinner, viser tall fra 2015.

Den gjennomsnittlige sykefraværsprosenten blant de gravide var 26 prosent, mens den var om lag fem prosent for de ikke-gravide, viser tallene, som er analysert av Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Tredobling av risiko

En rekke studier har vist at enkelte arbeidsmiljøfaktorer øker risikoen for sykmelding blant gravide. Risikoen øker risikoen øker ytterligere når man blir utsatt for flere belastende arbeidsforhold samtidig, viser en ny studie blant danske arbeidstakere.

Forskerne har undersøkt følgende forhold ved arbeidsmiljøet:

  • Høye krav i arbeidet
  • Lav innflytelse på arbeidet
  • Arbeidstid utover normal dagtid
  • Løft i arbeidet

Forskerne fant at risikoen for sykmelding under svangerskapet var større, jo flere belastende arbeidsforhold den gravide var utsatt for, skriver Stami i en omtale av studien.

Saken fortsetter under annonsen

– Risikoen for fravær var nesten tre ganger så høy blant gravide som var utsatt for fire til fem faktorer, sammenlignet med dem som oppga at de ikke var utsatt for de belastende faktorene, sier Stami-forsker Petter Kristensen, som har bidratt til studien.

Tilrettelegging er viktig

Forskeren tror funnene i studien er like gyldige i Norge som i Danmark.

– Denne kunnskapen er praktisk viktig for hvordan vi skal organisere og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for gravide, sier han til Stami.no.

Kristensen påpeker at man må se på hele arbeidsmiljøet når man tenker tilrettelegging.

– Graviditet er noe mange kvinner må igjennom, og i de fleste tilfeller kreves det konkret og spesiell tilrettelegging for at den gravide skal kunne stå i jobb. Denne studien bekrefter at en viktig del av forebyggingen av skadelig påvirkning i svangerskapet må bygge på individuell vurdering og omfatte alle delene av arbeidsmiljøet, ikke bare enkeltelementer som for eksempel kjemisk eksponering, sier han.