STOR SKEPSIS: Høies forslag til ny ehelselov ble lagt fram i slutten av oktober i fjor, og høringsfristen utløp 15. januar. Ikke alle er begeistret. 

Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stor skepsis til forslaget til ny ehelselov

Publisert: 6. februar 2020 kl 08.33
Oppdatert: 6. februar 2020 kl 08.36

Høies forslag til ny ehelselov ble lagt fram i slutten av oktober i fjor, og høringsfristen utløp 15. januar, skriver Dagsavisen.

Oslo kommune, Legeforeningen og Abelia er blant dem som advarer mot lovforslaget som de mener vil føre til enda høyere kostnader, enda lavere innovasjonsevne, mer forsinkelser og tregere digitalisering.

– For pasientenes del betyr det at digitale pasientløsninger skyves enda lenger ut i tid. Helsepersonell må i tillegg bruke mer tid på journalsystemet, noe som igjen gir mindre tid til pasientene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Sykepleierforbundet, KS, Tannlegeforeningen, Apotekforeningen, Psykologforeningen, Drammen kommune, Asker kommune og sykehusforetakene er også negative, både til styringsmodellen og finansieringsmodellen.

Legeforeningen, der rundt 95 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge er medlem, mener forslaget er svakt fordi det ikke tar utgangspunkt i helsetjenestens hovedformål, nemlig å yte sikker og effektiv helsehjelp til enkeltpasienter.

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) opplyser i en kommentar til høringssvarene at det arbeider med gjennomgang og vurdering av høringsinnspillene og derfor ikke kan kommentere saken.

Saken fortsetter under annonsen