SPISER SUNNERE: Andelen som spiser frukt og grønnsaker daglig, er høuyere blant eldre enn blant andre nordmenn.

Foto

Wavebreakmedia/iStock

Nordmenn over 80 lever sunnere enn andre

Publisert: 25. juni 2020 kl 12.52
Oppdatert: 25. juni 2020 kl 12.52

Personer som er 80 år og eldre, spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få i den alderen røyker, og de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper. Det er blant funnene i Levekårsundersøkelsen om helse (EHIS), som ble gjennomført i fjor.

Dobbelt så mange av de eldste spiser fisk daglig (12 prosent) sammenlignet med befolkningen generelt (6 prosent).

De eldre spiser også frukt og grønnsaker daglig i større grad enn yngre aldersgrupper. 65 prosent av de dem som er 80 år og mer spiser grønnsaker eller salat en eller flere ganger daglig, mens andelen er 64 prosent i aldersguppen 67-79 år, og 58 prosent for befolkningen som helhet.

Færre røyker

Mange av de eldste har vært dagligrøykere tidligere, men de fleste har sluttet. Bare 6 prosent av de som er 80 år og eldre, røyker daglig. I aldersgruppen 67-79 år er 12 prosent dagligrøykere, mens andelen som røyker daglig, ligger på 10 prosent for hele befolkningen.

Flere trener

Eldre er også mer aktive enn før. 41 prosent av 67-79-åringer og 28 prosent av eldre 80+ går en halv time eller mer hver dag. I begge gruppene har det vært en økning med nesten 10 prosentpoeng fra 2015. Samtidig er det færre som sier at de aldri trener.

Saken fortsetter under annonsen