DÅRLIGERE MATVANER: Tre av ti unge under 30 år sier at de spiser mindre sunn mat etter koronautbruddet.

Foto

FERKHOVA/iStock

Vi spiser mindre sunt etter koronautbruddet

Publisert: 21. april 2020 kl 09.07
Oppdatert: 21. april 2020 kl 09.10

To av ti nordmann sier at de spiser mindre sunt etter koronautbruddet. Det viser en undersøkelse gjort av Norsk koronamonitor fra Opinion.

I undersøkelsen er 2.642 nordmenn intervjuet om hvordan deres matvaner er etter koronautbruddet.

Flest spiser som før

Et klart flertall, sju av ti, oppgir at kostholdet er uendret. Én av ti sier at de spiser sunnere enn før, men det er altså dobbelt så mange som sier det motsatte.

– I den grad vi har endret matvaner etter koronautbruddet, er saken dessverre slik at vi veldig sannsynlig har endt opp med å spise mindre sunn mat, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Desto flere vi er i familien eller boligen, desto mindre sunn mat spiser vi etter koronautbruddet.

Minst sunt i store familier

Saken fortsetter under annonsen

Det er spesielt familier med flere personer som oppgir at maten er blitt mer usunn. I husstander med fire eller flere personer oppgir hele 25 prosent at de spiser mindre sunn mat. Bare åtte prosent i denne gruppen sier at kostholdet er blitt sunnere.

– Desto flere vi er i familien eller boligen, desto mindre sunn mat spiser vi etter koronautbruddet, konstaterer Askheim.

Utdanningsnivå ser ikke ut til å spille inn på endringene i kostholdet under koronakrisen.

– Lite tyder på at høyere utdanning er til hjelp for å håndtere koronahverdagen. Uansett utdanningsnivå oppgir minst dobbelt så mange dårligere matvaner fremfor bedre, og endringene er aller mest negative for de med høyest utdanning, sier Askheim.

Mange unge spiser mindre sunt

De negative endringene i kostholdet er større blant unge enn blant eldre, viser den nye undersøkelsen.

Blant de under 30 år oppgir hele 31 prosent at de spiser mindre sunn mat. Bare ni prosent sier at de spiser mer sunn mat.

Saken fortsetter under annonsen

– Jo yngre befolkningen er, desto flere oppgir nå å ha endret matvaner til det dårligere. Dårligere matvaner og mindre fysisk aktivitet er ikke bra for befolkningen generelt og for utsatte grupper er kombinasjonen spesielt uheldig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Blant de over 60 år sier omtrent like mange at matvanene er blitt bedre som dårligere. De fleste i denne aldersgruppen oppgir at matvanene er uendret etter koronautbruddet. Alle aldersgrupper under 60 år oppgir i større grad endringer i matvanene etter koronautbruddet og at de i mindre grad spiser sunn mat nå enn tidligere.