TELEFONKONSULTASJON: Flere pasienter skal slippe lange reiser for å møte spesialistene på sykehuset. Helseminister Bent Høie ber sykehusene legge opp til at 15 prosentene av timene gjøres på video og telefon. 

Foto

AndreyPopov/iStock

Helseministeren vil la flere pasienter ta legetimen på telefonen

Publisert: 14. januar 2021 kl 09.44
Oppdatert: 14. januar 2021 kl 09.44

– Vi var i en situasjon før pandemien der mange tenkte at det ville ta tid å få opp dette tallet, men så kom pandemien, og i april kom det opp til 40 prosent enkelte steder innen spesialisthelsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H).

Før pandemien var det for pasientene 5 prosent digitale konsultasjoner med sykehusene, altså timer på telefon eller video. Erfaring viste imidlertid at langt flere digitale timer kunne gjennomføres med dagens utstyr og teknologi. Derfor sier helseministeren at det nå framover skal gjennomføres minst 15 prosent digitale konsultasjoner med pasienter.

Det sier han i sykehustalen for 2021, som presenteres torsdag. Her kommer helseministeren med sine forventninger og krav til sykehusene for året som kommer.

Lang reise

Bent Høie understreket at det ikke er et mål at flest mulig av konsultasjonene skal gjennomføres på den måten. Tanken er å ta vare på de positive erfaringene og ikke la gamle arbeidsmønstre skli tilbake når pandemien er over.

– Det skal oppleves som enten like godt eller bedre på denne måten for pasientene, legen og sykepleieren. I tillegg kan mange spare mye tid, ikke minst pasienter med lang reisevei, sier han og mener at pasienter dermed kan få en enklere hverdag.

Det gjelder for eksempel kronisk syke som ofte er i kontakt med helsetjenesten.

Saken fortsetter under annonsen

– Det kan være en belastning for eksempel med reisen for å snakke med en lege og sykepleier når de egentlig kunne snakket like greit over video eller telefon, sier han.

Ung helse

– Også når det gjelder en del unge og psykisk helse, så har det vært enklere å møte en voksen på den måten enn å sitte inne på et klamt kontor, fortelle helseministeren.

Flere helseregioner forteller om stor nytte i at både fastlege, helsesykepleier og andre kan være med i møter sammen med spesialisthelsetjenesten.

Helseministerens årlige sykehustale er til sykehusene styrer, ledelse og de ansatte.