Foto

Shao-chun Wang | Dreamstime.com

Disse 8 trendene burde ledere vite om i 2019

Publisert: 31. desember 2018 kl 09.53
Oppdatert: 4. januar 2019 kl 13.37

Magasinet Forbes har identifisert 8 trender innen ledelse som sjefer i 2019 og framover vil måtte forholde seg til.

1. Vær oppmerksom på trender og signaler

Med dagens hurtige endringstakt, nytter det ikke å innta en «vente å se-holdning». Du må aktivt forholde deg til endringer og trender, enten det handler om teknologi, politikk eller marked. Fart gjelder fortsatt.

2. Smidighet er gull

En undersøkelse fra McKinsey viser at de selskapene med kort vei til beslutninger og lite byråkrati klarer å snu seg rundt raskere og foreta nødvendige endringer tidsnok. Man må alltid lete etter nye måter å gjøre ting på. I dag vinner de som tør eksperimentere.

3. Læring er en del av jobben

Smidige organisasjoner må hele tiden lære nye ting. Behovet for kompetansepåfyll i organisasjonene vil bare øke, og det er de som evner å skape en kontinuerlig lærende organisasjon som vil ligge foran i kappløpet.

Saken fortsetter under annonsen

4. Gamlingene biter seg fast

I takt med at folk lever lenger, så kommer også ønsket og behovet for å stå i jobb lenger. Å utnytte de eldre arbeidstakerne sine best mulig, vil bli et konkurransefortrinn. Å sette sammen team på tvers av generasjoner, kan lønne seg, mener Forbes.

5. Du må spotte et talent når du har et

Ledere må lære seg å identifisere og utvikle talent når de ser det. Endringstakten krever at alle må tenke nytt. Og i en organisasjon finnes det svært ofte oversette talenter – det være seg hun stille borte i hjørnet, han som er avhengig av krykker eller han som må jobbe hjemmefra fordi han må passe på sin syke mor. Talentene er der – og nå er det på tide å finne dem.

6. Myke verdier blir enda viktigere

Et godt arbeidsmiljø og motiverte og engasjerte ansatte vil bli enda viktigere i et arbeidsliv der endringstakten bare øker og der ansatte kanskje er ute i markedet hele dagen og sjelden sitter stille ved kontorpulten.

7. Økende ulikhet blir et kollektivt ansvar

Saken fortsetter under annonsen

Forskjellen mellom dem som er innenfor og dem som står utenfor arbeidslivet vil øke. Det handler om ulikheter i utdanning og økonomi. For å unngå at forskjellen eskalerer til et større samfunnsproblem, blir alle – også næringsliv og arbeidsliv – nødt til å ta et større ansvar for å skaffe flest mulig jobb og å gi flere muligheten til å bygge seg kompetanse. Dette betyr at organisasjoner som tradisjonelt konkurrerer om ressurser og kunder også trenger å jobbe sammen for å løse de felles utfordringene som påvirker dem.

8. Verden kommer tettere på – du må forholde deg til den

Dagens ledere kan ikke gjemme seg fra omverden. Det er ikke nok å kun forholde seg til egne kunder og eget marked. Politikk, samfunnsutvikling, internasjonale forhold, migrasjon, klimaendringer – alt påvirker din virksomhet. Verden er blitt mer komplisert. Som leder må du lære deg å kjenne det stadig bredere spekteret av interessenter og forstå driverne i samfunnsutviklingen.