NHO-sjef Kristin Skogen Lund tar Forsvarets sjefskurs.
Foto
Tore Meek / NTB scanpix
Forsvarets sjefskurs

– Veldig relevant for min nye Schibsted-jobb

Publisert: 30. oktober 2018 kl 09.13
Oppdatert: 12. november 2018 kl 15.50

Hun er kåret til Norges mektigste kvinne, snakker flere språk flytende og har en MBA fra det franske INSEAD-universitetet.

Da det ble offentliggjort at Kristin Skogen Lund tok permisjon fra NHO-jobben for å ta Forsvarets sjefskurs, spekulerte mange i at hun skulle bytte jobb. Og ganske riktig – det var akkurat det hun skulle.

Ikke til en internasjonal toppjobb eller en annen, enda mer prestisjefull stilling enn NHO-jobben. I stedet søkte hun seg hjem – tilbake til sin gamle arbeidsplass Schibsted, der hun i perioden 2007-2010 var administrerende direktør i Aftenposten. Til sammen har hun brukt 12 år av sitt liv på Aftenposten og Schibsted.

Ikke for Hvermannsen

I over 60 år har viktige personer i Norge fått en innføring i hvordan Norge forsvares og jobber for å forholde seg til en urolig verden. Hver høst samles 29 militære og sivile kursdeltakere på Akershus festning, for å få skolering i forsvarspolitikk, beredskap, sikkerhet og internasjonale relasjoner. Læring er i fokus, men også knytting av bånd på tvers av de ulike sektorene deltakerne representerer. Kurset skal være en drøm for nettverksbyggere, og deltakerne får oppleve og se steder de færreste av oss får muligheten til.

Foto
Forsvarets sjefskurs representerer 12 viktige uker for NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Kunnskapen blir nyttig i hennes nye jobb som Schibsted-sjef. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Og kurset har vært viktig for deltakernes karrierer. Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold uttalte til VG at hun aldri kunne ha hatt den jobben uten å ha tatt Sjefskurset først.

Annonse

Det er heller ikke hvem som helst som får komme inn i varmen. Departementer, organisasjoner og bedrifter nominerer sine kandidater, og listen sendes til Forsvarets høyskole før hvert kurs.

– Bare noen få velges ut. I et land med relativt få eliteinstitusjoner er Sjefskurset nettopp en slik, har ledelsesforsker ved Handelshøyskolen BI, Jan Ketil Arnulf, tidligere uttalt til VG.

Russland er årets tema

Kristin Skogen Lund forteller at deltakerne lærer om forsvars- og sikkerhetspolitikk, om norsk statsforvaltning og om beredskap. Kurset hun deltar på har hatt Russland som tema.

– Hvordan du har opplevd kurset så langt?

– Kurset er meget profesjonelt, er godt lagt opp med gode foredragsholdere, har en interessant sammensetning av deltagere og vi har hatt gode besøk, vært på spennende reiser og øvelser. Dette er en opplegg som er perfeksjonert gjennom mange år, og som derfor gir et meget godt læringsutbytte, sier hun.

I år har deltakerne fått en fordypning i Russland, og har derfor hatt et ekstra fokus på dette. Deltakerne har dessuten besøkt NATO og har vært i Baltikum og Finland, hvor de har en sterkere historikk og situasjonsforståelse enn vi har, ifølge Skogen Lund.

Annonse

Nyttig i ny jobb

– Hvordan kan kurset gjøre deg til en bedre leder, eller bidra til utvikling?

– Det er ikke et lederkurs som sådan. Det handler ikke om oss som ledere, men om å sette oss inn i tematikken. Med det sagt, så er forsvars- og sikkerhetspolitikk mer aktuelt enn på mange tiår og jeg har blitt klokere i forhold til verden rundt oss, hva som påvirker oss og hvordan vi best kan takle det. Mye av dette handler om digitalisering og informasjonspåvirkning, så i forhold til min nye jobb i Schibsted er det veldig relevant, utdyper hun.

Ifølge Skogen Lund er det flere synergier deltakerne kan ta ut i næringslivet av det man lærer. Forsvar av Norge handler om et totalforsvar, der også næringslivet er en viktig aktør.

– I tillegg er det mange av de sikkerhetspolitiske trendene som er relevante for næringslivet. Datasikkerhet er ett eksempel, sier hun.

Foto
NATOS gigantøvelse i Norge, Trident Juncture, er i full gang. Her ser vi en stridsbåt 90 fra Kystjegerkommandoen under øvelsen. Foto: Jakob Østheim/Forsvaret

Kurset krever sikkerhetsklarering, og man blir gitt informasjon som ikke allmennheten har tilgang til. Skolen selv definerer sin rolle slik: «Det er behov for at personer i nøkkelstillinger og sentrale verv i vårt samfunn i relevante sikkerhetspolitiske forhold og har kjennskap til de virkemidlene som det norske samfunn disponerer over». Ifølge Skogen Lund føler deltakerne et ekstra ansvar som ledere, når de får og skal forvalte hemmeligstemplet informasjon.

Annonse

– Vi blir vist stor tillit som deltakere på kurset. Den graderte informasjonen vi får må selvsagt forvaltes korrekt. Samtidig må vi hensiktsmessig bruke vår innsikt til å engasjere oss i forsvar og beredskap til Norges beste. Det er tross alt poenget med at vi går på kurset, sier hun.

Nettverksbygging

– Hvor viktig del er nettverk og nettverksbygging i forhold til utbyttet av kurset?

– Det tror jeg er viktig for mange, og kurset er godt sammensatt med deltakere fra ulike deler av Forsvaret, offentlig forvaltning og noen få fra privat sektor, forteller Skogen Lund.

Foto
Kristin Skogen Lund og resten av kursdeltakerne besøkte NATO og generalsekretær Jens Stoltenberg i Brüssel i september. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Mange tidligere deltakere har beskrevet kurset som krevende. Ifølge Kristin Skogen Lund er det ikke spesielt krevende, men man må være på tå hev: Det krever ens fulle oppmerksomhet i de tolv ukene det varer.

Skogen Lund har selv sendt ansatte på kurset, og har fått fått gode tilbakemeldinger fra dem. Nå var timingen rett for at også hun selv kunne ta kurset.

Annonse

– Jeg har alltid hatt lyst til å ta kurset selv. Min mor gikk det i 1980, som eneste kvinne på sitt kull, og har alltid snakket så varmt om det. Jeg så en mulighet nå i høst, når det ikke er valg eller lønnsoppgjør, og er glad for at styret i NHO ga meg muligheten, avslutter hun.

Dette er Forsvarets sjefskurs:


Kursets innhold:

  • Hvert sjefskurs har et tematisk fordypningsområde. Fordypningen legger føringer for hvilke problemstillinger det fokuseres på. Samtidig dekker et sjefskurs internasjonale utviklingstrekk, forsvarssamarbeid og allianser, krisehåndtering, samt sivile og militære trusler mot det norske samfunnet

  • Bidragsyterne er i stor grad eksterne forelesere som både kommer til Sjefskursets lokaler på Akershus festning, og som tar imot besøk av kurset. Det gis god anledning til å stille foreleserne spørsmål og til diskusjon under Chatham House Rule

  • Sjefskurset reiser også på studieturer i inn- og utland for å besøke forsvarsgrenene, departement, relevant industri, og andre aktuelle institusjoner

Kurset er delt inn i tre studieperioder: 

Studieperiode 1 skal gi kursdeltakerne kunnskap om faktorer som påvirker norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk 

Studieperiode 2 fokuserer på norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, og kursets fordypningsområde vil primært bli behandlet i denne studieperioden 

Studieperiode 3 vektlegger sivil beredskap, sivilt-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering

Kursoplegg:  

  • Kurset gjennomføres i hovedsak i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det gjennomføres også diverse studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa, samt to krisehåndteringssøvelser i den avsluttende studieperioden

  • Kursopplegget er arbeidskrevende og krever aktivt engasjement av den enkelte deltaker, basert på prinsippet om ansvar for egen og andres læring. Den programmerte virksomhet vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid. Studiereisene vil berøre helger

Opptak:

  • Målgruppen for kurset er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner samt utvalgte offiserer. Normalt er det 29 elever per kull, med overvekt av sivile deltakere 

  • Aktuelle kandidater er dem som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller lederstillinger. De skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset

  • Kursdeltakerne må være klarert til hemmelig og Nato Secret innen kursstart

Kilder: Forsvaret

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no