Foto

Dreamstime

Ledelse er en balanse mellom å hjelpe seg selv og hjelpe andre

Publisert: 4. januar 2019 kl 10.46
Oppdatert: 9. januar 2019 kl 11.52

I livet kan man spørre seg selv: skal jeg sette meg selv eller andre først? Bryr du deg mest om penger, prestasjon og posisjon, kan dette ofte ta over for hva som får deg til å føle deg bra. Man mister kontrollen over eget liv, skriver BI-professor Jan Terje Karlsen i et innlegg hos BI Business Review.

Slik kan det også være i ledelse, mener han. For hardt fokus på de økonomiske og teknologiske løsningene, som algoritmer, kunstig intelligens, robotisering og digitalisering, og ikke minst målstyring, prestasjoner og penger, kan gjøre at man glemmer det menneskelige aspektet ved ledelse – å hjelpe andre til å bli flinkere.

For å balansere både lederens og bedriftens ønsker med de ansattes ønsker om en god arbeidsplass hvor de kan trives og utvikle seg selv, er det ledelse handler om, skriver Karlsen. Det handler om å gå fra en fastlåst tenkemåte til å hele tiden ville lære og utvikle både seg selv og organisasjonen.

For å mestre denne balansen anbefaler han ledere å ta i bruk følgende verktøyer:

  • Identifisere signaturstyrker: Karriereledere er ofte på jakt etter problemer og løsninger, samt å vise gjennomføringskraft. Ledere bør heller ta et skritt tilbake å fokusere på det som fungerer bra. Spesielt bør ledere identifisere egne og medarbeideres signaturstyrker. Det er grunnleggende verdier som selvdisiplin, mot, dømmekraft og emosjonell intelligens.

  • Positive tanker: Vår tid er preget av stress, uro og angst. Vi må prøve å få kontroll over tankene våre. Det kan bidra til positive følelser, positive og ønskede resultater. Eksempler på positive følelser er mestringstro, optimisme, håp og robusthet. Det sistnevnte innebærer at man er følelsesmessig robust, aksepterer nederlag, reiser seg igjen og definerer prosessen som læring. Ikke minst kan dette bidra til dyp ro og velvære.

  • Fortellinger: Det vi sier til oss selv og om oss selv kan bli selvoppfyllende profetier. Fortellingene om oss selv er imidlertid ikke «skrevet» i stein. Fortellingene om oss selv kan endres.

  • Individuell læring i et fellesskap: Dette preger en gi-kultur. Ledere og medarbeidere er veiledere, mentorer og lærere for hverandre. Aktørene prøver å finne en balanse mellom å hjelpe seg selv og hjelpe andre. Noe av det beste er å hjelpe kolleger før de selv forstår at de har et problem.

Kilde: BI Business Review

Saken fortsetter under annonsen

 

Nyhetsbrev
søn 20.02.2022 23:47

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.