Foto

Himanshu Srivastav

Sjefens familie fikk hele direktoratet erklært inhabilt i vindkraftsak

Publisert: 13. mai 2019 kl 10.17
Oppdatert: 13. mai 2019 kl 10.17

Kjetil Lund som frem til nylig var byråd for Arbeiderpartiet i Oslo er nå sjef for Norges- Vassdrag og enegidirektorat, NVE.

Som leder fronter han utbyggingsplanene for vindkraft i hele landet.

Mange av disse sakene er svært kontroversielle i lokalmiljøet.

Nå melder Jærbladet at Lund har bidratt til at NVE er blitt erklært inhabile i en vindpark-sak.

Årsaken skal være at han er fra Vigrestad og har nær familie som kjemper mot etablering av vindmøller på Frisestad i Hå.

I et brev til Olje- og energidepartementet viser NVE til at Friestad vindkraftverk er planlagt etablert i det området hvor Kjetil Lund vokste opp.

I habilitetsreglene heter det at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak.

Saken fortsetter under annonsen

I den planlagte vindparken er det kun snakk om en enkelt vindmølle på 82 meter.

Saken vil nå bli avgjort av Olje- og energidepartementet.