Advokat Nicolay Skarning mener saken reiser spørsmål om hvordan kolleger skal kunne varsle om en lærer de betrakter som dårlig, slik at elevene blir tatt vare på.

 

Foto

Illustrasjonsbilde fra Dreamstime

Større ansvar på ledere for å stanse mobbing

Publisert: 1. november 2019 kl 10.18
Oppdatert: 6. november 2019 kl 15.31

Det skriver han i en kronikk i Aftenposten 31.oktober, etter at Trøndelag fylkeskommune ble dømt til å betale en million kroner i erstatning og sakskostnader til en lærer i den videregående skolen.

Brev med beskyldninger

Bakgrunnen var at skolen ikke i tilstrekkelig grad hadde fulgt opp sitt arbeidsgiveransvar, da læreren ble frosset ut og trakassert av kolleger ved skolen.

Et sentralt punkt var at fire kolleger sendte et brev til rektor der de hevdet læreren ikke hadde god nok kompetanse på flere områder, og dårlig innstilling og evne til å ta vare på elevene.

Rektor iverksatte undersøkelser gjennom bedriftshelsetjenesten etter at læreren meldt fra at han oppfattet seg mobbet, men lagmannsretten mente at skolen ikke gjorde nok for å stanse mobbingen.

Nye signaler

I kronikken skriver Skarning at domstolene tidligere har vært tilbakeholdne med å karakterisere konflikter på arbeidsplassen som mobbing og trakassering. Han mener derfor mobbedommen i Trøndelag gir nye signaler om hvilket ansvar ledere har for å unngå at et negativt arbeidsmiljø skader de ansatte.

Saken fortsetter under annonsen

Domstolene har tidligere vært tilbakeholdne med å karakterisere konflikter på arbeidsplassen som mobbing og trakassering

Bør til Høyesterett

Skarning mener lagmannsretten har lagt store plikter på skolen i denne saken. Han mener saken reiser spørsmål om hvordan kolleger i skolen skal kunne varsle om en lærer de betrakter som dårlig, slik at elevene blir tatt vare på.

Etter hans oppfatning fortjener saken derfor en avklaring i Høyesterett.