Fra venstre mot høyre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katarina Cartfjord (Helse Midt-Norge), Anne-Cathrine Hjertaas (KS) og Anita Mentzoni-Einarsen (Helse Nord).

Foto

KS

Nytt topplederprogram for helseledere

Publisert: 30. januar 2020 kl 14.24
Oppdatert: 30. januar 2020 kl 14.24

De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det første kullet starter høsten 2020.

– Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste. Vi har tro på at et nytt felles topplederprogram vil kunne være et godt virkemiddel for oppnå nettopp dette, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

– Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS.

Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser.

Nytt program

Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i foretaksmøte 15. januar i fjor om å utvikle et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med KS.

Saken fortsetter under annonsen

Dette skulle erstatte det tidligere topplederprogrammet for helseforetakene.

Det nye topplederprogrammet vil gi deltakerne mulighet til å videreutvikle kompetansen innenfor strategisk ledelse, ledelse på tvers av profesjoner og tjenesteområder, identitet og kultur, innovasjon og omstilling, pasient- og brukermedvirkning, organisering av pasientens helsetjeneste, helseøkonomi og ulike finansieringssystemer.

I skissen til program er det planlagt seks fysiske samlinger over ett år, hvor hver samling varer i tre-fire dager.

Programmet blir strukturert i to parallelle spor: lederutvikling (personlig lederskap) og utviklingsprosjekt (organisasjons-, samfunns- og samspillsforståelse). BI, de regionale helseforetakene og KS skal samarbeide om å lage det endelig programmet.

De to helsesektorene starter nå rekrutteringen av kandidater til utdanningen. Det første kullet starter etter planen opp høsten 2020, med 20 deltakere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og 20 deltakere fra spesialisthelsetjenesten.

Programmet skal kunne gjennomføres i kombinasjon med ordinær jobb, være knyttet opp til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.

Saken fortsetter under annonsen