Kommunal- og distriktsminster Bjørn Arild Gram er endelig klar for ny jobb. De tomme hyllene og inn- og utboksene blir nok snart fulle. Av krav og forventninger.

Heiko Junge / NTB

Jovial arbeidsmaur som leter etter felles løsninger

− Et ekte kommunemenneske

Publisert: 22. oktober 2021 kl 03.02
Oppdatert: 13. juni 2022 kl 14.38

Spør du dem som har greie på Kommune-Norge om hva som blir Bjørn Arild Grams største utfordringer som ny kommunalminister, blir lista både lang og skarpladd. Her er essensen:

  • Hovedproblemet ute i kommunene er ikke mangel på tjenester nær folk, men mangel på fagfolk som kan utføre tjenestene.

  • Mange steder var tjenestene strukket allerede før pandemien. En hovedårsak er ekstrem mangel på vernepleiere. Kun 10 prosent av alle som jobber med utviklingshemmede i kommunene er utdannede vernepleiere.

  • Den såkalte fastlegekrisen handler om overarbeidede fastleger som slutter i frustrasjon over økende oppgaver uten økt finansiering, og kommuner som sliter med å rekruttere nye, et problem som tidligere var størst i distriktene, men som nå rammer hele landet.  

  • Hans største utfordring blir å få med seg resten av regjeringen og et flertall i Stortinget.

Mye å ta tak i

− Jeg var ikke klar over hvor stor portefølje Kommunaldepartementet faktisk hadde...

Dette var noe av det første Bjørn Arild Gram sa på sin første dag på jobben som ny kommunal- og distriktsminister. Anledningen var den sermonielle nøkkeloverrekkelsen, der kommunalminister Nicolai Astrup og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland overlot sine porteføljer til senterpartisten fra Steinkjer.

Det skal også sies at av alle nøkkeloverrekkelsen som skjedde 14. oktober, var det vel bare i Kommunaldepartementet at den nye statsråden ville si noe som helst om hvilke oppgaver som nå venter:

− Vi skal styrke velferdstjenestene og tjenesteytinga. Og vi har store ambisjoner om å føre en mer kraftfull distriktspolitikk. Tillitsreformen og et kraftfullt arbeid knytta til fornyingsarbeid og digitalisering i offentlig sektor, er noe av det som venter oss nå, sa den ferske statsråden.

Saken fortsetter under annonsen

Bjørn Arild Gram er en dreven kommunepolitiker, men har ikke sittet fast på Stortinget eller vært statsråd tidligere. Dog har han vært innom både Stortinget og regjeringsapparatet i løpet av sin karriere – han har vært ansatt som rådgiver for Senterpartiet i Stortinget og også vært statssekretær i Finansdepartementet under Regjeringen Stoltenberg.

Han er utdannet siviløkonom og har også jobbet med kontroll og analyse i Telenors kredittavdeling, så han vet nok at man ikke bør bruke penger man ikke har.

Men det blir hardt å holde igjen på pengebruken. Forventningene til kommunalminister Gram og den nye regjeringen er skyhøye. «Alle» vil gjerne ha sin del av den store Hurdalskaka, og det skal holde hardt å gjøre det store og sprikende alle til lags.

Heldigvis for Gram skal han visst være både arbeidsom, klok, tålmodig, grundig, løsningsorientert og jovial. Dessuten har han en unik kompetanse fra kommunesektoren som få statsråder før ham kan slå i bordet med: 13 år som ordfører og 10 år i toppledelsen i KS, hvorav de to siste som arbeidende styreleder. 

– Bjørn Arild Gram er et godt og ekte kommunemenneske, sier en av ekspertene Dagens Perspektiv har snakket med. 

Dette mener Kommune-Norge

Forventningene til den nye statsråden i Kommunaldepartementet er skyhøye. Samtidig ligger utfordringene i kø. Dagens Perspektiv har snakket med eksperter på kommunal sektor og hørt med de som jobber der ute i den kommunale førstelinjen. Til sammen danner det et nokså tydelig bilde av hvilke utfordringer Bjørn Arild Gram står overfor. 

Saken fortsetter under annonsen

Her er hvordan ulike miljøer vurderer det landskapet Gram nå skal operere i –  klikk på lenkene og les mer: 

KS-leder Gunn Marit Helgesen:

 

Må få med seg Stortinget: − Hvis noen politiker vet hvor skoen trykker i Kommune-Norge, så er det Bjørn Arild Gram. Han er grundig, arbeidsom, kunnskapsrik og jovial. Og han kjenner godt til hvilke utfordringer sektoren har, og han vet hva som skal til. Men skal han lykkes, må han både få med seg resten av regjeringen og et flertall i Stortinget. 

Analytiker og rådgiver Geir Vinsand:

 

Saken fortsetter under annonsen

Håper han tør tenke nytt: − Hurdalsplattformen er gammeldags kommunetenking. Det er betong og steinalder. Kommune-Norge har en gigantisk mangel på kompetanse. Jeg håper Bjørn Arild Gram våger å være innovativ og tenke nytt. 

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik:

 

Ekstrem manko: − Selv om det mangler fagfolk på mange områder i kommunesektoren, finner du nok ikke et større kompetansegap enn det vi har på vernepleiersiden. Kun 10 prosent av de som jobber med utviklingshemmede er utdannede vernepleiere. Det mangler mer enn 20.000. Likevel er det nesten ingen som snakker om dette. Vi jobber med baksida av den politiske medaljen, og ser mye av det som det store flertallet ikke ser.

Gruppeleder i Steinkjer Høyre, Christine Agdestein:

Saken fortsetter under annonsen

 

(Foto: Høyre)

Har gode forutsetninger: – Bjørn Arild har de beste forutsetninger for å lykkes i den nye rollen. Han kjenner Kommune-Norge ut og inn, både som ordfører og nestleder og styreleder i KS. Hans bakgrunn som økonom ser man dessuten ofte igjen i at han har god kontroll på budsjetter og økonomiske spørsmål. Dessuten er han veldig grundig.

Mini-CV: Bjørn Arild Gram

 

(Foto: Regjeringen.no)

Født: 7. mai 1972 i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Vokste opp på gården Øvre Skjefte i Steinkjer.

Utdanning: Etter Steinkjer videregående skole gikk han rekruttskole på Steinkjersannan og tjenestegjorde som grensevakt ved Garnisonen i Sør-Varanger.

Studerte økonomi, ledelse og administrasjon ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1991–1997, er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø (nå Nord Universitet) fra 2000, og har mellomfag i historie fra NTNU fra 2004.

Karriere: Avdelingsleder for kontroll og analyse i Telenor Mobils kredittavdeling på Rørvik 2000–2005. Han driver fortsatt familiegården på Øvre Skjefte.

Politikk: Medlem av Steinkjer kommunestyre 1992–2000, leder i Senterungdommen i Nord-Trøndelag 1992–1994, politisk sekretær for fylkesordfører Kolbjørn Almlid i 1995.

Nærings- og forsvarspolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe i 1996, leder i Senterungdommen 1996–1998, leder i Nord-Trøndelag Senterparti 2004–2007 og 2010-2012.

Statssekretær i Finansdepartementet 2005–2007 og vararepresentant til Stortinget i flere perioder.

Medlem av Nord-Trøndelag fylkesting fra 1995 og frem til sammenslåingen av Trøndelagsfylkene i 2018, deretter medlem av Trøndelag fylkesting frem til valget i 2019. Han var leder i Senterpartiets fylkestingsgruppe i Nord-Trøndelag 2003–2005.

I 2007 ble han ordfører i Steinkjer kommune, et verv han hadde helt fram til 2020.

Fra 2020 til 2021 var han arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS, etter å ha vært nestleder fra 2012 til 2020.

Aktuell som: Kommunal- og distriktsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 14.oktober 2021.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no