Illustrasjonsfoto. Leder Martin Stærk i Norges kirkevergelag sier at de er forberedt på at flere lederjobber i kirken forsvinner. Samtidig er det større problemstillinger i omorganiseringsprosessen. 

Fredrik Hagen / NTB
 
 

 

Hundrevis av lederjobber blir borte når kirken omorganiseres

NTB
Publisert: 12. april 2021 kl 10.44
Oppdatert: 12. april 2021 kl 10.44

Et utvalg foreslår at Den norske kirke blir organisert i folkevalgte organer, kalt prostifellesråd. Ifølge flertallet i utvalget skal disse ha arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte i lokalkirken.

I dag er det rundt 350 kirkelige fellesråd. De fleste av disse lederfunksjonene vil i den nye modellen bli borte, skriver Dagen.

– Vi har i hele prosessen vært innforstått med at en slik omorganisering vil bety færre på dette ledernivået. Det er en naturlig konsekvens, sier leder Martin Stærk i Norges kirkevergelag til avisa.

På spørsmål om han syntes det er greit at de fleste kirkevergejobbene forsvinner, svarer han at det er noe de er forberedt på.

– Slik sett er det greit. Det er mange andre problemstillinger i denne prosessen som er mer utfordrende, sier han og peker på at det er viktig at lokalkirken styrkes og at ikke for mye penger brukes på administrasjon.