Dommen mot den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i fjor rettskraftig. 

Foto
Heiko Junge / NTB
 
Rapport

Politiets lederskap sviktet i Eirik Jensen-saken

Publisert: 26. mai 2021 kl 15.00
Oppdatert: 26. mai 2021 kl 15.00

– Bekymringen om regelbrudd ble ikke undersøkt og dermed oversett og i praksis nærmest godtatt. Domfelte kunne arbeide med kilder og informanter år etter år, sier utvalgsleder Ingeborg Moen Borgerud.

Et halvt år etter at Eirik Jensen ble rettskraftig dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling, la politiet onsdag fram resultatet av evalueringen som et eksternt utvalg har gjort av saken.

Moen Borgerud viser til at Eirik Jensen ble etterforsket av Spesialenheten to ganger før korrupsjonssaken ble rullet opp. Begge sakene ble henlagt.

Har gransket ledelsen i politiet

Evalueringsrapporten peker i hovedsak på:

  • Mangelfull ledelse der bekymringsmeldinger fra ansatte ikke ble fulgt godt nok opp eller tatt tak i.

  • Kultur og holdninger som kan føre til at denne typen ting skjer.

  • Mangelfull internkontroll og risikoerkjennelse.

Utvalgsleder Moen Borgerud, som er høyesterettsadvokat, sier at risikoen for korrupsjon tilknyttet Eirik Jensen aldri ble vurdert av politiet selv om en rekke risikoforhold forelå.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er kombinasjonen av ledersvikt og manglende risikoerkjennelse som gjorde at domfelte kunne arbeide med kilder og informanter i mange år, sier hun.

Utvalgslederen mener at ytringsklimaet i politiet ikke har vært godt nok.

– I denne saken ble det sagt ifra, men det ble ikke fulgt opp, sier hun.

Skadelig korrupsjon

Politidirektør Benedicte Bjørnland ventet til Høyesterett hadde avslått Jensens anke før hun ba et eksternt ekspertpanel om å vurdere flere sider knyttet til saken.

Blant temaene som er gransket, er informantbehandling, internkontroll og hvordan ledelsen har fungert. Helt konkret ba Politidirektoratet utvalget om å vurdere om det ble gitt eller fanget opp noen bekymringsmeldinger knyttet til Eirik Jensen i tiden mellom 1993 og fram til pågripelsen i 2014.

– Korrupsjon vil i sin natur kunne være meget skadelig. Politikorrupsjon står i en særstilling fordi politikorrupsjon angriper tilliten til rettsstaten. Funnene som legges fram i dag, er derfor noe vi som etat er forpliktet til å ta på det største alvor, sier Bjørnland om rapporten.

Saken fortsetter under annonsen

Vurderer ikke etterforskningen

Utvalget har ikke hatt til oppgave å ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og har heller ikke vurdert etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen.

Domstolene har slått fast at Jensen helt siden tidlig på 1990-tallet hadde misbrukt sin stilling som politimann. Innad i politiet spurte mange om hvordan det kunne skje.