Illustrasjon liten gruppe
Foto

Istock / Jacob Ammentorp Lund

Gruppens størrelse påvirker vår tilbøyelighet til å jukse

Publisert: 22. september 2022 kl 10.14
Oppdatert: 22. september 2022 kl 10.15

­Lest om ledelse. Dette skriver Kellogg Insight i en omtale av eksperimenter gjort av ledelsesprofessor Maryam Kouchaki med kollegaer.

Forskerne finner at folk har en tendens til å jukse mer i store grupper. En av forklaringene på fenomenet er etter sigende en selvoppfyllende profeti.

Folk forventer at det er flere som jukser i store grupper, og antar derfor at juksing er vanlig og akseptabelt. Og hvis alle andre gjør det, hvorfor kan ikke jeg?

Hvordan unngå det?

Et av forskernes forslag for å unngå at dette skjer, er å holde grupper små og derigjennom redusere medarbeidernes forventninger om at de har med juksemakere å gjøre.

Noe som igjen kan redusere sjansen for at de selv vil jukse.

Men – gruppens størrelse er ikke noen «fasit».

Saken fortsetter under annonsen

Viktigere er det ifølge forskerne at du som leder er tydelig på hvordan du forventer at medarbeidere skal opptre.

Gjennom å snakke høyt om dine forventninger til ærlig, nøyaktig og åpen adferd vil medarbeidernes i mindre grad forvente at andre jukser. Dette kan ifølge forskerne hjelpe, selv om gruppestørrelsen ikke reduseres.

Og, til slutt, ikke ta for gitt at folk vet at det er uakseptabelt å jukse, skriver Kellogg Insight.

Vær som leder tydelig på hvilken type adferd som ikke vil bli tolerert.