De siste to årene har kvinneandelen blant toppsjefene i selskapene der staten er inne som direkte eier falt. Kjerstin Braathen (bildet) er sjef i DnB. 
(Foto: Stig B. Fiksdal /DnB) 

Nedgang i antall kvinnelige toppledere i statseide selskaper

Publisert: 21. juni 2022 kl 13.20
Oppdatert: 21. juni 2022 kl 13.28

Ifølge Statens eierrapport 2021 har Norge direkte, statlig eierskap i 71 selskaper som forvaltes av 12 departementer.

Blant selskapene er store, børsnoterte lokomotiver som Equinor, DNB Bank, Telenor, Norsk Hydro, Yara, Kongsberg Gruppen, Aker Solutions og Akastor. Blant de unoterte finner vi blant annet selskaper som Statkraft, Posten Norge og Mesta.

Fra 2014 til 2019 økt kvinneandelen blant de administrerende direktørene i de selskapene staten rapporterer med 20 prosentpoeng – fra 20 til 40 prosent.

I samtlige år, med unntak av ett, økte andelen kvinnelige sjefer.

Fra 2019 har imidlertid utviklingen snudd.

Fra 2019 til 2021 har kvinneandelen blant de administrerende direktørene i disse selskapene falt med 6 prosentpoeng, fra 40 til 34 prosent.

Mari Teigen, leder for Core – Senter for likestillingsforskning, har i et intervju med E24, som omtalte tallene først, beskrevet tallene som en betydelig nedgang.

Hun mener utviklingen bør vekke en bekymring hos regjeringen, og forventer at regjeringen følger opp og går nøyere inn i tallene.

Annonse

Til sammenligning har tall fra Core Topplederbarometer 200, som innbefatter de 200 største selskapene i landet målt etter omsetning en langt lavere kvinneandel blant administrerende direktører, men utviklingen viser en økning. 

I 2020 var kvinneandelen blant de øverste lederne i de 200 selskapene i Cores Topplederbarometer 14 prosent. I 2018 var kvinneandelen 10.5 prosent, i 2016 var tallet 7,5 prosent.

Det har med andre ord vært en økning siden 2016. 

Dagens Perspektivs egen kartlegging av toppsjefer de 50 største selskapene på Oslo Børs viser også at kvinneandelen er lav, men økende.

Etter en årrekke hvor det enten var ingen, en, to eller tre kvinner blant sjefene i disse 50 børsselskapene, ble tre av de største selskapene ledet av en kvinne i 2018.

I 2019 og 2020 hadde seks av selskapene en kvinne som sjef.

Ved utgangen av 2021 hadde 9 av de 50 største selskapene på børsen en kvinne som toppsjef. Det gir en kvinneandel på 18 prosent, noe som er ny «rekord» så langt.

En del selskaper i statens eierrapport er også med i Topplederbarometeret fra Core og i Dagens Perspektivs kartlegging av sjefer i de 50 største børsselskapene. 

Annonse

Finn ledige stillinger på lederjobb.no