Korona, tilgang på kompetanse, energisituasjonen, datasikkerhet og grønt skifte vil prege arbeids- og næringslivet i 2022, mener nøkkelpersoner fra 10 ulike bransjer og yrkesgrupper som Dagens Perspektiv har snakket med. 

Foto

Illustrasjon: Dagens Perspektiv/iStock

Pandemien legger en tung demper på nyttårsoptimismen

Publisert: 10. januar 2022 kl 12.00
Oppdatert: 10. januar 2022 kl 12.01

Koronaen er fortsatt nærmest altoverskyggende for store deler av norsk arbeids- og næringsliv når vi skriver 2022.

I flere bransjer frykter man nå for eksistensen etter månedsvis med nedstenging og restriktive koronatiltak. I kultur og utelivsbransjen opplever man masseflukt av ansatte. I helsevesenet frykter man for bemanningen til sommeren – og videre framover, mens ledere i små og mellomstore bedrifter biter negler mens de lurer på «what’s next».

Imidlertid er det også optimisme å spore post korona. Klarer man å styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft og gjøre de riktige grepene på veien mot et grønt skifte, vil Norge og norske virksomheter kunne ta en ledertrøye. Men det vil kreve både politisk kløkt, og ikke så rent lite mot, skal vi tro representantene for det brede lag av norsk arbeidsliv som her deler sine tanker om 2022 med Dagens Perspektiv. Dessuten, både nyttårsønsker og -forsetter blir nødvendigvis farget av den du spør.

En ting som det nok er tverrpolitisk enighet om, og som særlig siste halvdel av 2021 lærte oss: Datasikkerhet bør nå tas på det største alvor. 

Utsikter for 2022

Hvilke trender i arbeidslivet vil prege ulike bransjer og sektorer i Norge i 2022? 

Hvor viktig blir koronan også det kommende året? Og hvilke enkelthendelser vil bety mest for norsk arbeids- og næringsliv i det som i Kina er kalt Tigerens år? 

Annonse

I en artikkelserien nå ved årsskiftet har Dagens Perspektiv snakket med representanter for et ti bransjer og yrkesgrupper om frykt og forventninger til 2022.

Her får du en samlet oversikt over alle intervjuene.  

Finn ledige stillinger på lederjobb.no