Lederlønningene i jernbaneselskapene Vygruppen, Mantena og Baneservice er mer enn doblet de siste ti årene. De er dermed blant de hel- eller delstatlige selskapene som har raskest lederlønnsvekst. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Statlige lederlønninger vokser mye raskere enn vanlige folks lønn

Publisert: 29. juni 2022 kl 09.01
Oppdatert: 30. juni 2022 kl 14.03

­En sammenstilling gjort av Dagens Næringsliv viser at lønnen til topplederne i 19 statlige og delstatlige bedrifter i gjennomsnitt har økt med 62,4 prosent de siste ti årene. For de børsnoterte og delvis statseide selskapene i utvalget var økningen på 51,8 prosent.

Til sammenligning viser tall fra Statistisk sentralbyrå at lønnsøkningen for den øvrige befolkningen var på 35,5 prosent fra 2011 til 2021.

Avisen har tatt med lønn, bonuser og andre godtgjørelser til ledere, men har utelatt insentivordninger og pensjon. Det er stor variasjon i lederlønnsutviklingen i selskapene som er vurdert. Topplederne i Eksportfinans, Mesta og Flytoget har hatt en lønnsvekst på drøyt 20 prosent, mens den i Yara, Hydro og Kommunalbanken ligger omtrent på snittet for vanlige lønnsmottakere.

Øverst på listen troner Aker Solutions – der staten har en relativt liten eierandel med drøyt 12 prosent – med en økning i topplederlønnen på 135 prosent på ti år. Også i de helstatlige jernbaneselskapene Vygruppen, Mantena og Baneservice er topplederlønningene mer enn doblet.

Saken fortsetter under annonsen

Finn ledige stillinger på lederjobb.no