Foto

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, under en pressekonferanse om lønnsstøtteordningen under pandemien. Noe av uenigheten i Virke skal ha handlet om mediestrategi. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB)

VG: Langvarig konflikt i Virke, en rekke direktører og ledere har sluttet

Publisert: 15. juni 2022 kl 11.21
Oppdatert: 15. juni 2022 kl 11.30

Ifølge VG har det pågått en langvarig konflikt i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Avisen skriver i en omfattende artikkel om konflikten at de har «sett rapporter, e-poster, lydopptak av allmøter og møtereferater der konflikten har vært tema, og løsninger har blitt diskutert». De oppgir også at de har intervjuet 15 nåværende og tidligere ledere og ansatte anonymt.

Den ene utfordringen har ifølge VG vært direktører og ledere som har vært uenige med hverandre, og med øverste leder Ivar Horneland Kristensen, om strategi. Spesielt knyttet til mediehåndtering.

Dette skal ha toppet seg under pandemien.

Videre skal styret ha behandlet to varsler om administrerende direktørs lederstil.

Siden 2020 er dessuten alle unntatt én av lederne i toppledergruppen byttet ut – inkludert kommunikasjonsdirektør, juridisk direktør og flere bransjedirektører, ifølge VGs kartlegging. Også HR-sjefen og tidligere viseadministrerende direktør har sluttet.

Virke har hentet inn advokater og konsulenter for å kartlegge og bedre arbeidsmiljøet.

VG siterer en rapport fra et konsulentselskap, som blant annet gjengir én av utfordringene slik: «Ledergruppen fremstår ikke samlet. Lederne fremstår gjensidig illojale»

I en kommentar på Virkes internett har ledelsen ifølge VG innrømmet at de ikke fremstår som et samlet lederteam som spiller hverandre gode. De har uttalt at de skal jobbe med dette, og de mener at de har tatt de første stegene.

Virke-leder Ivar Horneland Kristensen uttaler til VG at det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet og at de ansattes opplevelser gjør inntrykk. Han beskriver det som trist, og viser til at det er han som øverste leder, og de andre lederne, sitt ansvar å ta tak i det.

Kristensen uttaler videre at skiftene i ledergruppen var et resultat av en intern omorganisering, og viser til at den nye ledergruppen skulle reduseres fra ni til seks personer.

– Jeg beklager alle de gode folkene vi har mistet. Vi har bare folk til låns. Men det ble en prosess rundt det, og jeg er helt sikker på at noen av de var skuffet. Det skal vi erkjenne, sier Kristensen til VG.

Granskningen advokatfirmaet Kvale har gjort på oppdrag fra styret har konkludert med at det ikke er blitt avdekket brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering, men rapporterer om at det var utfordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet i Virke.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi er på vei, og vi er et bedre sted enn vi har vært, men at dette fremdeles er krevende og utfordrende, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Kristensen til VG, og legger til: 

– Jeg tror vi har et godt arbeidsmiljø i Virke, men at deler av de ansatte ikke opplever det sånn. Hvis ansatte opplever at arbeidsmiljøet er dårlig, er jeg lei meg for det.